Haagse Beek organisatieadvies: publieke organisaties mooier en beter maken

Van publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief reageren op hun omgeving. Dat vereist soms veranderingen. Wij zijn een adviesbureau voor de publieke sector dat deze veranderingen ondersteunt vanuit het uitgangspunt dat medewerkers in organisaties het belangrijkste potentieel zijn.

2. Wat wij doen

Publieke organisaties mooier en beter maken. Dat is waar Haagse Beek voor staat. Wij zijn een adviesbureau voor publieke organisaties. We doen dat vanuit verschillende rollen: wij doen onderzoek naar verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector, en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met bijzondere aandacht voor de training van ondernemingsraden.Tot onze opdrachtgevers behoren

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Belastingdienst
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Openbaar Ministerie
  • Nationale Politie
  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Rijkswaterstaat
  • Gemeenten

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht