Organisaties mooier en beter maken

Van publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief reageren op hun omgeving. Dat vereist soms veranderingen. Wij ondersteunen deze veranderingen vanuit het uitgangspunt dat medewerkers in organisaties het belangrijkste potentieel zijn.

1. Over ons

Dit zijn wij. Wij vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. Wij zijn op zoek naar verbetering en werken nauw samen met collega’s uit het veld. Klik op ons voor meer informatie.

3. Tot onze opdrachtgevers behoren

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Belastingdienst
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Openbaar Ministerie
  • Nationale Politie
  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Rijkswaterstaat
  • Gemeenten
Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht