Terugblik webinars: Fouten maken mag

Fouten maken mag. En het schijnt zelfs goed te zijn. De sprekers van deze week gingen vanuit hun eigen perspectief en ervaring in op dit thema. Van het delen van mislukte vernieuwing van de medezeggenschap tot onderzoek naar doelmatigheid bij de overheid.

Terugblik webinars: Fouten maken mag
Nieuws
|

Tags

|

Stella Brouwers (medezeggenschapsprofessional) deelde in een gesprek met Elyse Rentier een initiatief voor vernieuwing van de medezeggenschap binnen een gemeente dat uiteindelijk toch niet van de grond kwam: 'Ik had het de organisatie gegund om de input van de medewerkers te benutten,' aldus Stella. Waar het misging? Dat lag aan meerdere factoren, bijvoorbeeld het ontbreken van een goede overdracht tussen een oude en nieuwe OR en de waan van de dag die de langetermijnvisie op de rol van de OR in de weg stond. Elyse Rentier deelde enkele voorbeelden van geslaagde vernieuwing van de medezeggenschap met als rode draad: de OR krijgt een fundamenteel andere taak; van expert op de inhoud wordt de OR expert op het proces.

Zonder fouten leren we niet! Masterfaalkundige Remko van der Drift deelde de lessen die hij leerde van fouten van hem en van anderen. In zijn webinar gaf Remko de deelnemers een lesje 'faalfitness', met oefeningen om jezelf te trainen om bewust te falen en met voorbeelden van succesvol falen.

Mark Frequin sprak over (geen) fouten mogen maken binnen de overheid. Zijn oproep: 'Laten we als overheid niet in de kramp schieten als er een incident is geweest.' 'Als je met de handrem rijdt, dan kom je namelijk niet vooruit,' zo illustreerde hij. Incidenten (groot of klein) binnen de overheid zorgen voor risico-aversie: dit gaat ons niet meer gebeuren. Dat zie je terug in voorzichtigheid, veel overleggen, veel checks en balances, projectstructuren. 'Maar werkgroepen werken niet en stuurgroepen sturen niet,' aldus Mark.

De toekomstige overheid moet kleiner en beter geïntegreerd. Meer aandacht voor de uitvoering, niet te veel nieuw beleid en minder de neiging om van bovenaf grip te krijgen. Dat was één van de conclusies van Roel Bekker (oud-topambtenaar en -hoogleraar) en Jos Blank (Technische Universiteit Delft, IPSE Studies) in gesprek met Ben Rogmans (onderzoeksjournalist en voormalig hoofdredacteur van verschillende dagbladen) tijdens het WERKwebinar van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alle webinars zijn terug te kijken op de webinar-pagina. Daar kunt u ook de webinars van eerdere weken terugkijken. Of bekijk een serie webinars over een specifiek thema terug.

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.