Webinarreeks: In gesprek met publieke leiders over hun dilemma's

Hoe gaan publieke leiders om met de dilemma's die zij ervaren in hun werk? Twee weken lang gingen we in gesprek met publieke leiders. We reflecteerden met hen op hun leiderschap en hoe zij hun rol invullen. Dit leverde mooie en vaak kwetsbare inkijkjes op in het handelen van een publieke leider.

Webinarreeks: In gesprek met publieke leiders over hun dilemma's
Nieuws
|

Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS) deelde: "De grootste fout die je kunt maken is niet leren van je fouten. In een periode van crisis is het van belang snel te beslissen en medewerkers handelingsruimte te geven. Als eindverantwoordelijke vang je de klappen op in de fase van verantwoording."

Ook Floor Vermeulen (gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland) sprak over het nemen van verantwoordelijkheid als bestuurder: "Er zijn momenten als bestuurder, dan moet je er gewoon staan. Leiderschap voor een bestuurder is ook: door blijven gaan bij strubbelingen en er zijn voor de mensen. Zie wat wel kan, ga daar voor en organiseer dit."

Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden) over het zijn van bestuurder tijdens de coronacrisis: "Leidinggevende zijn in deze periode is waarom ik leidinggevende wilde worden. Ik ben dankbaar dat ik mee vooraan mag staan."

Philippe Raets (bestuursvoorzitter ROC Zadkine) gaf een inkijk in hoe het ROC als instelling voor (praktijk)onderwijs omgaat met de coronacrisis: "We moeten omschakelen van crisismanagement naar het, op een fundamenteler niveau, 'rethinken' van de organisatie. Dat blijft een aandachtspunt voor de komende tijd."

Gerard Bakker (hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen) wees op het belang van verder kijken dan het hier en nu in de aanpak van problemen: "Structurele problemen ga je niet aan met ad hoc oplossingen."

"Hoofd, handen en hart moeten in evenwicht zijn om je leidinggevende rol goed te vervullen"

- Annemarie Penn, burgemeester van Maastricht

Jeroen Haan (dijkgraaf Stichtse Rijnlanden) sprak over het dealen met nóg een crisis: "De andere crisis heeft een heel lange adem. En die heet klimaatverandering".

Annemarie Penn-te Strake (burgemeester van Maastricht) deelde over wat besturen voor haar betekent: "Besturen is: hoe verzoenen we ons op een gemeenschappelijk doel? Daarin de afweging maken gaat over aan de ene kant ratio en aan de andere kant het gevoel. Hoofd, handen en hart moeten in evenwicht zijn om je leidinggevende rol goed te vervullen."

Voor Ruth Maas (raad van bestuur Zorgcentra De Betuwe) is besturen een zaak van dicht bij de teams staan. Omdat zij geen managers onder zich heeft, weet ze goed wat er speelt in de teams en komt relevante informatie direct bij haar terecht.

Alle vraaggesprekken zijn via deze link terug te kijken.

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.