Webinars over de menselijke maat

De menselijke maat kun je niet 'implementeren'. Maar er zijn publieke organisaties die succesvol zijn gebleken in het toepassen van de menselijke maat in hun dienstverlening. Waarbij de burger centraal staat en regels en procedures geen belemmering vormen. Wat hebben deze organisaties gemeenschappelijk? En wat kunnen we van hen leren?

Webinars over de menselijke maat
Nieuws
|

Van 13-17 april stonden de webinars in het teken van 'de menselijke maat'. Verschillende publieke professionals deelden hoe binnen hun organisatie de menselijke maat vorm krijgt: Gabriël Jas sprak over het nieuwe HUIS van Roosendaal, Martijn Bok deelde de resultaten van de herinrichting van de Sociale Dienst Drechtsteden, Erwin van der Maesen de Sombreff vertelde over het project Van Arm van Beter van de gemeente Westerkwartier, Jolien Snoeren en Ilse de Bruijn gingen in gesprek over de maatwerktafel jeugdzorg van de regio Lekstroom en Gerrit van de Mosselaer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zakerheid vertelde over hoe thuiswerken van medewerkers samengaat met het leveren van maatwerk aan de doelgroep. Naast deze ervaringsdeskundigen deelden verschillende gastsprekers vanuit hun expertise over het werken volgens de menselijke maat.

In een unieke paneldiscussie op vrijdag bespraken we met vijf publieke professionals en vier deskundigen wat de overheidsorganisaties die voorop lopen gemeenschappelijk hebben? Hoe krijgen zij het voor elkaar dat de menselijke maat in beeld blijft? Welke fundamentele beslissingen namen zij? Waar liggen de valkuilen?

Alle webinars over dit thema zijn terug te kijken op onze website.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.