Forensische zorg

Uiteenlopende organisaties zijn vanuit verschillende stelsels betrokken bij het vormgeven van de forensische zorg in Nederland. In deze complexe omgeving worden door ons onderzoeken uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden, en voeren wij nieuwe werkwijzen in. Lees hieronder voor meer informatie, of neem contact op voor een afspraak.

Forensische zorg

Zo hebben wij vanuit het Nederlands Instituut voor Forensisch Psychiatrie en Psychologie (NIFP) met meer dan twintig organisaties een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarin patiënten niet meer tussen wal en schip vallen als gevolg van de verschillende stelsels (forensische zorg, reguliere zorg, WMO en langdurige zorg). Denk daarbij onder meer aan de problematiek omtrent 'verwarde personen'. De invoering van deze werkwijze hebben wij vervolgens in het Veiligheidshuis Rotterdam als landelijke pilot begeleid. De indicatiestellers komen daar voor complexe patiëntsituaties bij elkaar en overleggen multidisciplinair zodat daarna een gezamenlijke indicatie kan worden gesteld, over alle stelsels heen. Wij hebben de pilot begeleid in het Veiligheidshuis Rotterdam waar de methodiek is ontwikkeld en het overleg is ingericht. De werkwijze wordt in Rotterdam vanaf 1 januari 2018 als eerste in Nederland standaard gehanteerd.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht