Forensische zorg

Uiteenlopende organisaties zijn vanuit verschillende stelsels betrokken bij het vormgeven van de forensische zorg in Nederland. In deze complexe omgeving worden door ons onderzoeken uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden, en voeren wij nieuwe werkwijzen in. Lees hieronder voor meer informatie, of neem contact op voor een afspraak.

Forensische zorg

Zo hebben wij vanuit het Nederlands Instituut voor Forensisch Psychiatrie en Psychologie (NIFP) met meer dan twintig organisaties een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarin patiënten niet meer tussen wal en schip vallen als gevolg van de verschillende stelsels. Op dit moment helpen wij met het implementeren van deze werkwijze in de regio Rotterdam Rijnmond, in het casusoverleg verwarde personen. Deze pilot maakt onderdeel uit van het programma Continuïteit van Zorg.