Innovatie

Onze maatschappij kent een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. Publieke organisaties worden met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

Haagse Beek ondersteunt publieke organisaties om innovatie structureel vorm te geven. Daarin adviseren wij de directie over de te doorlopen fasen en helpen wij om in de organisatie de juiste beweging op gang te brengen. Wij ondersteunen in alle fasen van innovatie: van de juiste strategie, in de totstandkoming van nieuwe ideëen, voor focus op de juiste ideëen en voor de implementatie hiervan. Ook helpen wij bij totstandkoming van een innovatievriendelijke biotoop, geven wij training en advies over bestuurlijk innoveren. Met onze meting innovatiekracht adviseren wij gericht over versterking van succesgebieden voor succesvol innoveren.

Voorbeelden in de afgelopen jaren zijn diverse veranderingstrajecten, trainingen voor de Algemene Bestuursdienst, het verzorgen van modules voor universiteiten, strategische advisering in digitaliseringstrajecten, vernieuwingen in infrastructurele projecten, democratische vernieuwing, maar bijvoorbeeld ook landelijke nieuwe werkwijzen op beleidsgebieden zoals in jeugdzorg en in de forensische zorg.

In het boek 'Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties' beschrijft Menno Spaan hoe innovatie concreet tot stand komt. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Menno Spaan of voor een presentatie in uw organisatie. Ook verzorgen wij diverse workshops.

Zelftests

Projecten en Publiciteit

 • organisatie
  opdrachtgever

  Bijdrage innovatiedag

  Mei 2017

  De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil innoveren en andere vormen van toezicht en vergunnen liggen in het verschiet. Tijdens een innovatiedag, georganiseerd door ILT, deelt Menno Spaan van Haagse Beek dat voor echte innovatie een omslag nodig is van incidentele naar structurele aandacht. Dit vereist een andere manier van denken en ander werken. In de presentatie komt naar voren dat op de overheid een morele plicht drukt om te innoveren, wat iets anders is dan vernieuwen.

  Onderzoek indicatiestelling

  Mei 2015 - maart 2016

  Patiënten komen in de knel tussen het stelsel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de forensische zorg waarin per stelsel op een andere manier geïndiceerd wordt. Dit gaat ten koste van de doorstroming vanuit de forensische zorg naar de reguliere zorg, heeft een beperkte risico inschatting in de reguliere zorg tot gevolg en kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Daarnaast zijn administratieve lasten en inefficiëntie het gevolg. Haagse Beek begeleidde een intensief proces van gedachtevorming om te komen tot een innoverende aanpak voor genoemde problematiek. Dit leidde tot het rapport ‘Rake Vlakken’ en het voorstel voor een ‘regionale indicatiecommissie’. Een regionale indicatiecommissie kan op basis van inhoudelijke gronden met doorzettingsmacht beslissen bij schrijnende patiëntsituaties. Dit gebeurt steeds op basis van een systematiek waarbij de patiëntsituatie centraal staat.

  Innovatieadviseur

  December 2018 - Heden

  Innovatieadviseur voor inschrijving voor de vervanging van de kademuren in Amsterdam waarbij het accent ligt op de toepassing van innovatieve oplossingen voor vermindering van geluid, verhoging van productie en duurzaamheidsvereisten.

  Visieontwikkeling digitalisering en advisering innovatiestrategie

  September 2018 - januari 2019

  Haagse Beek heeft een rol vervuld als adviseur visieontwikkeling omtrent digitalisering. Onderdeel van het traject was advisering van de programmamanager en loco-secretaris over de innovatiestrategie, opstellen van een programma voor digitalisering bij de Provincie Zuid-Holland en begeleiding van diverse bijeenkomsten met onder andere de directie, het management en Statenleden.

  Dagvoorzitter Nieuwe technologieën in het sociaal domein

  Juni 2018

  Het congres 'Nieuwe technologieën in het sociaal domein. Van idee tot praktische toepassing' stond volledig in het teken van het slimmer gebruik maken van toepassingen als robotica, blockchain en eHealth. Ook werd nagedacht over belangrijke thema's die komen kijken bij het toepassen van deze technologieën, zoals kwaliteitsborging, de duurzaamheid van innovatie en het creëren van draagvlak. Menno Spaan trad op als dagvoorzitter tijdens dit congres.

  Masterclass innovatie

  Januari 2019

  ‘Innovatie is voor mij behapbaar geworden.’ Ik weet hoe ik het moet aanpakken.’
  ‘De masterclass is heel erg gericht op je eigen kracht. Dat is fijn. Op die manier kan ik het omzetten.’
  ‘Ik ben zelf niet zo creatief en maakte mij zorgen of ik het wel zou kunnen, maar innovatie kun je gericht vorm geven. Dat heb ik nu geleerd.’

  Voor de Universiteit Twente is door Menno Spaan een masterclass verzorgd over innovatie voor zij-instromers (managers en leidinggevenden in de publieke sector) van de master Bestuurskunde. Vragen die onder meer aan de orde kwamen waren:
  • Wat is innovatie en hoe geef je dit in praktijk vorm?
  • Wat kunnen we leren van innovatiesuccessen en van mislukkingen?
  • Hoe vind je de juiste balans met het reguliere proces van de organisatie?

  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten zijn innovatiestrategieën, processtappen, kansen en bedreigingen besproken en is concreet gekeken hoe je vanuit de leiding van een publieke organisatie innovatie op een structurele manier vorm kunt geven naast je andere taken als leidinggevende.

  Innovatiesessies Ambtelijke Professionaliteit Programma

  September 2019 - Heden

  Het verzorgen van modules over innovatie van publieke organisaties voor topmanagers van de Algemene Bestuursdienst. Kernvragen: wat is innovatie, langs welke stadia komt innovatie in de praktijk tot stand, welke succesfactoren en strategieën zijn hiervoor van belang en hoe kun je innovatie structureel vormgeven? Gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers staat centraal met werkvormen die concrete handvatten bieden.

 • Meer publiciteit (8)

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.