Eén stap terug, twee stappen vooruit

Aanpak kruispunt Tolhuislaan, gemeente Bunnik

Eén stap terug, twee stappen vooruit

Wat is het?

Het kruispunt in de Tolhuislaan stond te boek als onveilig. Bewoners gaven het al langer aan, onderzoek van de gemeente Bunnik duidde het aan als een onveilige route voor scholieren en toen, als klap op de vuurpijl, gebeurde er een ongeluk. Dat was de aanleiding om het kruispunt snel aan te pakken. De opdracht van het college was: betrek de bewoners zoveel mogelijk bij de nieuwe inrichting. De oplossing? Een bord op de kruising met een oproep om mee te denken, gekoppeld aan een pagina op de website waar bewoners oplossingen konden tekenen. Binnen een paar weken kon de gemeente kiezen uit tientallen oplossingen en in minder dan geen tijd lag er een nieuwe, veilige kruising.

Wat levert het op?

  • Draagvlak: de oplossing kwam van de mensen die de weg dagelijks gebruiken en ging verder dan de gemeente zelf had durven aandragen.
  • Besparing en tijdwinst: organiseren van informatieavonden was niet nodig, net als planontwikkeling en bespreken van de gemeentelijke oplossing met de inwoners. Binnen drie weken lag er een plan.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Het doel was duidelijk: een veilige kruising. En het college gaf richting door de duidelijke opdracht dat de inwoners zoveel mogelijk moesten meebeslissen. Het antwoord van de gemeente Bunnik was: we doen een stap terug. De overheid koos ervoor nu niet eens zelf achter de tekentafel te gaan zitten, maar juist alleen het minimale te doen: aan de bewoners vragen hoe hun ideale kruispunt er uit zou zien. Innoveren staat en valt met samenwerken en kennis delen, en Bunnik maakte de kring op deze manier zo groot mogelijk.

De gemeente koos bovendien de goede persoon bij de klus: een verkeerskundige die niet alleen verkeersveiligheid interessant vindt, maar die er ook plezier in heeft nieuwe dingen uit te proberen. Hij had de ruimte om direct te overleggen met collega’s en de wethouder.

De aanpak van de Tolhuislaan laat zien dat innoveren niet alleen is weggelegd voor grotere gemeenten. Integendeel: voor wie de drempels laag maakt en het praktisch houdt, liggen de kansen voor het grijpen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.