Elk probleem is een kans

Risicomanagement in wegbeheer, gemeente Dordrecht

Elk probleem is een kans

Wat is het?

De gemeente Dordrecht beheert ongeveer 5,3 miljoen vierkante meter aan wegverhardingen: wegen, straten en paden. Veel van die tegels, stenen en asfalt zijn aan het eind van hun theoretische levensduur. Bij afnemende budgetten voor onderhoud leverde dat een probleem op: een onderhoudsachterstand waarvan de exacte grootte niet bekend was en waarbij onduidelijk was waar de gemeente moest beginnen. Daarom startte Dordrecht met risicogestuurd wegbeheer. Met behulp van een risicomatrix met daarin factoren als geluids- en trillingsoverlast, verkeersveiligheid, imago, bereikbaarheid en financiën bepaalt de afdeling stadsbeheer welke wegenhet eerst worden aangepakt en waar de levensduur van het wegdek kan worden verlengd. Zo kan Dordrecht voortaan inzichtelijk en afgewogen keuzes maken.

Wat levert het op?

  • Gerichte keuzes in wegonderhoud.
  • Besparingen: in plaats van de standaard onderhoudscyclus komt onderhoud op die plekken waar het echt nodig is.
  • Duidelijke verantwoording aan de gemeenteraad via de meerjarenbegroting.
  • Eenduidige, heldere communicatie met politiek, bestuur en de stad; bij wegbeheer gaat het nu over risico’s in plaats van over techniek.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Dordrecht heeft geen duidelijke innovatiestrategie en –doelstellingen, maar voor stadbeheer is dat geen reden om niet actief op zoek te gaan naar betere en slimmere manieren om het wegbeheer vorm te geven.

Cruciaal was de rol van één ervaren, enthousiaste beleidsmedewerker als trekker van het risicomanagement, maar ook de manier waarop het management dat enthousiasme wist over te dragen op de rest van de organisatie. Het idee van risicogestuurd onderhoud is doorontwikkeld in werkgroepen waarin medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines bij elkaar zaten. Het management nam zelf ook actief deel. Zo werkten medewerkers samen en deelden kennis om te komen tot een goede risicomatrix. Dat droeg bij aan een cultuur waarin ambtenaren samen de verantwoordelijkheid voor innovatie dragen.

Een ander sleutelwoord is erkenning. De trekkers van het project kregen waardering van de gemeenteraad en het college, en konden op congressen zelf hun verhaal doen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.