Innovatie kan de norm zijn

De weg van de energietransitie, provincie Zuid-Holland

Innovatie kan de norm zijn

Wat is het?

De provincie Zuid-Holland beheert bij elkaar 500 kilometer wegdek. Een overheid die de wegen zo efficiënt mogelijk beheert, zorgt dat die 500 kilometer er precies hetzelfde uitzien. Het is een kunst om in die context te innoveren, maar de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) van de provincie Zuid-Holland doet het toch. De provinciale wegen N211 en N470 zijn aangewezen als weg van de energietransitie: proeftuinen van innovatie in wegbeheer, wegen waar zowel energie wordt bespaard als opgewekt. De uitvoering start in 2017, maar een belangrijk resultaat is nu al geboekt: DBI heeft innovatie verankerd in de manier van werken.

Wat levert het op?

  • Innovatie krijgt standaard een plek in het beheer en onderhoud van wegen.
  • Twee belangrijke provinciale wegen zullen in de toekomst energie besparen en opwekken.
  • Proeftuin voor nieuwe technieken, zoals het opwekken van energie uit levende planten – de groenst denkbare stroom – en het meest energiezuinige asfalt.
  • Vernieuwend aanbesteden in wegbeheer: energiedoelstellingen door innovatie als factor bij de gunning.
  • Recepten voor toekomstig succes: oplossingen die goed zijn gebleken in de proeftuin kunnen later worden toegepast voor het hele provinciale wegennet.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Er was een goede stok achter de deur: een nulmeting uit 2012 liet duidelijk zien dat de provincie bij ongewijzigd beleid de energiedoelstellingen van de Europese Unie voor 2020 niet zou halen. Het hoofd DBI greep die nulmeting aan als een kans om de energietransitie op de agenda te zetten bij medewerkers en bestuur: de transitie kreeg een duidelijke plek in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Die verankering is het breekijzer om te kiezen voor vernieuwende oplossingen in de conventionele wereld van het wegbeheer. Onderschat ook niet het belang van taal: de term ’energietransitie’ kwam in de plaats van het afgesleten en politiek gekleurde ‘duurzaamheid’.

Het management van DBI gaf enthousiaste medewerkers de ruimte om de visie concreet in te vullen voor de N211 en de N470, en verbond de operationele wereld met die van het provinciebestuur. Voor de betrokken medewerkers en hun team hoort innoveren inmiddels bij het gewone werk.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.