Durf te prikkelen

Haagse Daken, gemeente Den Haag

Durf te prikkelen

Wat is het?

Den Haag formuleerde in 2010 in het beleidsakkoord de doelstelling ‘Den Haag CO2-neutraal in 2040’. Het geld dat het nieuwe college van b en w daarvoor uittrok, was deels geoormerkt voor subsidie op zonnepanelen. Het college wilde een zo hoog mogelijk rendement halen op die subsidiegelden. Het antwoord op die vraag was een subsidieregeling met een open inschrijving: bewoners, bedrijven en instellingen konden zoveel subsidie aanvragen als ze dachten nodig te hebben, en de gemeente beoordeelde die aanvragen op de verhouding tussen het gevraagde subsidiebedrag en het totale vermogen dat de aanvrager wilde installeren. De aanvragers met de gunstigste verhouding kregen een gemeentelijke bijdrage. De stad werd zo geprikkeld om een zo klein mogelijke subsidie te vragen en maximaal eigen middelen in te zetten.

Wat levert het op?

  • Den Haag is de stad met de meeste aansluitingen voor zonnepanelen in Nederland.
  • Stijging van het aantal verleende subsidies van 134 (2011) naar 326 (2014).
  • Een veel hoger rendement op subsidie: de verhouding tussen het subsidiebedrag en het gerealiseerde vermogen (de Wattpiek) steeg van 1,5 naar 4,9 voor particulieren en van 1,4 naar 3,9 bij zakelijke aanvragers.
  • Ook Hagenaars die geen subsidie kregen, plaatsten zonnepanelen omdat ze zich hadden verdiept in de materie.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Beleidsmatig was de subsidieregeling goed verankerd. De regeling past binnen de Haagse klimaatdoelen die vastliggen in het coalitieakkoord, de Energievisie Den Haag 2040, het Klimaatplan Den Haag en de kadernota Op weg naar een Duurzaam Den Haag. Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt, is: de stad moet verduurzamen, de gemeente faciliteert.

Met de bedoeling om een zo hoog mogelijk rendement uit de subsidie te halen, maakte de afdeling duurzaamheid in vier weken tijd een heel praktische regeling. De makers vormden een mix van karakters: eigenzinnige ‘out of the box’-denkers, maar ook meer behoudende ambtenaren met oog voor zaken als verantwoording en beperking van risico’s. Zo kwam een uitgebalanceerde regeling tot stand.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.