Terug naar de essentie

´Wat doet Hengelo´-app, gemeente Hengelo

Terug naar de essentie

Wat is het?

De ‘Wat doet Hengelo’-app maakt de gemeentebegroting eenvoudig toegankelijk. Via deze app kan iedereen – burger, ambtenaar, politicus of bestuurder – makkelijk opzoeken wat de gemeente Hengelo doet met gemeenschapsgeld. De activiteiten zijn gerangschikt volgens de acht programma’s uit de begroting. Elke activiteit is kort en begrijpelijk omschreven, samen met de opbrengsten en lasten. Ook staat erbij of het gaat om een wettelijke verplichting of om een activiteit die de gemeente uit zichzelf op zich heeft genomen. Bovendien staat steeds aangegeven hoe de gemeente op een activiteit zou kunnen bezuinigen.
De wens om de begroting eenvoudig te presenteren kwam van het gemeentebestuur, dat na de raadsverkiezingen van 2014 een groot aantal nieuwe gemeenteraadsleden zag aantreden die niet of nauwelijks ervaring hadden met de begroting. Tegelijkertijd was er de noodzaak om te bezuinigen. Het samenvatten van de begroting had ook als doel om de discussie daarover goed te kunnen voeren.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de begroting voor inwoners, ambtenaren en politiek: wat doen we precies en waarom?
  • Actieve betrokkenheid van de inwoners bij de discussie over bezuinigingen op de gemeentebegroting. Burgers gaven in een panel aan hoe belangrijk ze verschillende taken vinden. De uitkomsten gingen naar de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad kreeg een belangrijk hulpmiddel bij de discussie over kerntaken.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

De wens om meer inzicht te bieden in de begroting kwam van het gemeentebestuur. Het management – gemeentesecretaris en sectormanager – gaf de medewerkers rugdekking en de vrijheid om de app te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling was een compact kernteam met positief-kritische medewerkers. Onder hen waren een trainee met een frisse blik en een ervaren medewerker die de ambtelijke en bestuurlijke plooien glad kon strijken.

Het kernteam hield tijdens de ontwikkeling voortdurend het doel voor ogen: een eenvoudige versie van de begroting, toegankelijk voor degenen die geen inhoudelijk specialist zijn. Het kernteam liet zich niet afleiden door bezwaren in de organisatie. Aanvankelijk waardeerde niet iedereen het idee om de begroting te simplificeren. Medewerkers hadden het gevoel dat de korte beschrijvingen geen recht deden aan hun werk. Toen de app werd gepresenteerd, verdween die weerstand echter snel.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.