Praat met de markt en de markt praat terug

Nieuw model WMO-zorg, regio Drechtsteden

Praat met de markt en de markt praat terug

Wat is het?

De Sociale Dienst Drechtsteden koopt sinds 1 januari 2013 huishoudelijke hulp in op basis van resultaatafspraken met de zorgaanbieders. Dit model kwam in de plaats van het oude, waarbij deze zorg werd ingekocht op urenbasis. De sociale dienst en de zorgaanbieders maakten samen afspraken over de voorwaarden van het nieuwe contract. De sociale dienst betaalt per cliënt een vast bedrag per maand voor huishoudelijke ondersteuning. De zorgaanbieder maakt samen met de klant afspraken over het eindresultaat, die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. In plaats van een boekhoudkundig resultaat (een aantal uren zorg) komt zo het eindresultaat voorop te staan: een schoon huis.

Wat levert het op?

  • Lagere kosten voor de gemeente: de landelijke bezuiniging op de kosten van huishoudelijke ondersteuning van 40% kon op deze manier worden ingevuld zonder te bezuinigen op kwaliteit.
  • Meer ruimte voor de zorgaanbieders om een redelijke marge te realiseren.
  • Hogere klantwaardering (tussen de 8 en 9).
  • Lagere eigen bijdrage voor de klant als gevolg van lagere kosten.
  • Klant kan makkelijk overstappen naar een andere aanbieder als hij/zij ontevreden is.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Er was een duidelijk, door verschillende betrokkenen gevoeld dilemma: de houdbaarheid van de zorg. De rek was uit de strategie van de afgelopen jaren, waarbij overheid en zorgaanbieders steeds hard onderhandelden over (steeds lagere) tarieven. Intussen lagen nieuwe bezuinigingen in het verschiet.

In Drechtsteden waren een paar duidelijke trekkers van innovatie: de directeur, het hoofd Frontoffice Zorg en een innovatieve (externe) aanbestedingsjurist. Zij droegen intern steeds het waarom van de verandering uit en wisten op een constructieve manier in gesprek te raken met de twintig zorgaanbieders in de regio. Door zich zelf minder te bemoeien met de manier waarop aanbieders het huis schoonmaken en de verantwoordelijkheid daarvoor neer te leggen tussen aanbieder en klant, creëerde de overheid ruimte voor de markt: ruimte voor efficiënte en slimme oplossingen waarvan de samenleving profiteert.

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft geen expliciete innovatiestrategie, maar wel een cultuur die openstaat voor vernieuwing. De dienst, die werkt voor zes gemeenten, stelt er eer in om af en toe landelijk school te maken met vernieuwende oplossingen. Zo krijgt werkende weg, en zonder dat het zo hard wordt gezegd, innovatie een steeds duidelijker plek in de organisatiecultuur.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.