Ruim baan voor de doeners!

Organisatieontwikkeling, gemeente Nijkerk

Ruim baan voor de doeners!

Wat is het?

De gemeente Nijkerk startte een traject van organisatieontwikkeling met twee doelen voor ogen: een sluitende gemeentebegroting en een lokale overheid die op een andere manier samenwerkt met de lokale samenleving. Het uitgangspunt is dat de medewerkers van de gemeente ruim baan krijgen om met hun kennis en ervaring die veranderende gemeente gestalte te geven in het dagelijks werk. Dat lukt alleen als medewerkers de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en de rol te kiezen die bij ze past; daarom staat talentontwikkeling van de medewerkers centraal. De gemeenteraad en het college zijn nauw betrokken bij de organisatieverandering en gaan op zoek naar hun nieuwe rol, net als het management.

Wat levert het op?

De organisatieontwikkeling in Nijkerk is nog in volle gang, maar de eerste resultaten zijn zichtbaar.

  • Medewerkers organiseerden een startdag voor de hele organisatie, inclusief college en gemeenteraad.
  • Medewerkers zetten een klussenbank op waar ze zelf projecten op kunnen zetten en kunnen aanpakken. Inmiddels doet 40 procent van de medewerkers werk via de klussenbank.
  • Een directe, informele sfeer waarin mensen elkaar makkelijk weten te vinden en vlot samenwerken: raadsleden en bestuurders benaderen direct ambtenaren over beleidsdossiers en politiek-bestuurlijke thema’s, managers worden minder leidinggevende en meer coach en facilitator.
  • De eerste experimenten met anders samenwerken lopen, binnen en buiten het gemeentehuis. Medewerkers bereiden het toekomstige werken in rollen voor.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Het idee om de medewerker centraal te stellen in de veranderendegemeente is een ingrijpende stap voor iedereen: voor de medewerkers zelf, maar zeker ook voor het management, de gemeenteraad en het college van b en w. De keuze is echter met overtuiging gemaakt: de raad en het college zitten in een begeleidingsgroep en klankbordgroep en zijn zo direct en blijvend betrokken bij de organisatieverandering. Ze zoeken ook actief naar hun eigen, nieuwe rol.

De gemeente Nijkerk hanteert geen zelfstandige innovatiestrategie, maar alles ademt innovatie: de organisatie van de startdag, de keuze om elke verandering te laten starten bij de medewerkers en hun betrokkenheid zoveel mogelijk te benutten, en de keuze om tijd en ruimte te maken voor ontwikkeling. Nieuwe ideeën kunnen eerst worden uitgeprobeerd, daarna is er ruimte voor bijsturing en pas aan het eind worden zaken (als dat al nodig is) geformaliseerd.

Medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen vanuit hun bestaande rechtspositie. Ze kunnen nieuwe klussen aanpakken, andere ervaring opdoen en zo hun carrière een wending geven die bij ze past.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.