Samen als recept voor beter

Zaakstroommanagement, openbaar ministerie

Samen als recept voor beter

Wat is het?

Per jaar zijn er ongeveer 200.000 strafzaken die vallen onder de noemer veel voorkomende criminaliteit. De pilot Zaakstroommanagement (ZSM) was erop gericht om deze categorie strafzaken veel efficiënter aan te pakken en te komen tot betere, meer samenhangende en effectieve interventies. Openbaar Ministerie, politie, Slachtofferhulp, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming startten daarom in vijf regio’s een pilot waarbij ze samen aan tafel zitten en daar alle zaken bespreken.

De pilot bleek al snel een succes, en de pilots in de vijf regio’s – allemaal op hun eigen manier vormgegeven – maakten plaats voor één landelijk uniform model. Inmiddels wordt dat model verder verfijnd, waarbij onder meer wordt gekeken naar de positie van de advocatuur, de positie van de veiligheidshuizen en de landelijke inzet van slachtofferhulp. Het gezamenlijk op één moment bespreken van strafzaken is nu de norm.

Wat levert het op?

  • Snellere en effectievere afdoening van meer dan 80.000 strafzaken na het eerste jaar.
  • Meer samenhangende interventies van ketenpartners.
  • Bespreken van concrete strafzaken met partners leidt tot structureel gesprek over betere samenwerking.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?

Bestuurlijk was er van meet af aan draagvlak voor de ZSM-aanpak. De betrokkenheid van de politiek verantwoordelijke ministers gaf het proces steun in de rug. Ook op bestuurlijk-politiek niveau voerden ministerie en ketenpartners het gesprek over ZSM, zodat er steeds goede afstemming was. In dit klimaat ontstond er onderling vertrouwen en konden de ketenpartners het leiderschap tonen om van de pilot een succes te maken.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.