Verbeeldingskracht is daadkracht

Nederland in 3D. Dat is wat het Kadaster voor elkaar krijgt.

Verbeeldingskracht is daadkracht

Tags

|

Wat is het?
De 3D-kaart van Nederland is beschikbaar voor iedereen. Deze kaart, ontwikkeld door het Kadaster in samenwerking met wetenschap, bedrijfsleven en overheid, is een 3D-model van ons land waar de publieke en private sector sinds 2014 vrij mee kunnen werken. Partijen kunnen zo bijvoorbeeld kijken wat de invloed is van nieuwe ontwikkelingen op de omgeving; denk aan schaduwen en luchtstromen bij het plaatsen van windmolens, of aan het toekomstige uitzicht van omwonenden bij nieuwbouw. Voor alle overheden biedt de nieuwe 3D-kaart mogelijkheden, zeker ook met de komst van de nieuwe (integrale) Omgevingswet.

Wat levert het op?
- Efficiencywinst: publieke en private partijen hoeven zelf niet langer 3D-modellen te ontwikkelen.
- Betere voorspellingen van de effecten van beleidskeuzes, door de 3D-kaart te combineren met andere gegevens (geluid, licht, wind, luchtkwaliteit, et cetera).
- Burgers krijgen vooraf meer inzicht wat de gevolgen zijn van veranderingen in hun directe omgeving.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?
Het Kadaster is een organisatie met veel aandacht voor innovatie. Zo is er een aparte afdeling product- en procesinnovatie.
Het initiatief voor de 3D-kaart van Nederland kreeg een vliegende start met een zogenaamde High5-innovatiesprint. Deskundigen van het Kadaster zelf, het bedrijfsleven en kennisinstituten vertaalden in een periode van vijf weken het idee naar een werkend prototype. De eerste dag komen alle belanghebbenden bijeen om te praten over het idee, het belang dat ze erbij hebben en wat er nodig is om het idee te verwezenlijken. Daarna zijn er twee weken van voorbereiding, een intensieve week om te bouwen en twee weken om het resultaat af te werken en goed te documenteren.

Samenwerken is cruciaal. Alleen had het Kadaster de 3D-kaart niet kunnen maken. Het Kadaster miste de computerkracht om de complexe berekeningen snel uit te voeren en kon gebruik maken van Sara, de supercomputer van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.