Bekijk een dubbeltje als potentieel kwartje

De Energie- en Grondstoffenfabriek, een samenwerking van 22 waterschappen, gebruikt afvalwater op een innovatieve wijze.

Bekijk een dubbeltje als potentieel kwartje

Tags

|

Wat is het?
De Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) is een samenwerking van de 22 waterschappen met als doel om energie en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Voortgekomen uit een idee in 2008, heeft de EFGF inmiddels negen fabrieken in Nederland. Nog eens negen fabrieken zijn in voorbereiding en op zes plekken onderzoeken de waterschappen de mogelijkheden. Met de EFGF hebben de waterschappen hun kijk op afvalwater fundamenteel veranderd. De vraag is niet langer ‘wat moeten we ermee?’ maar ‘wat kunnen we ermee?’. Het einddoel is om in 2050 afvalwater volledig om te zetten in waardevolle producten.

Wat levert het op?
- Groene energie door vergisten van slib: biogas voor maximaal 100.000 Nederlandse huishoudens.
- Terugwinnen van grondstoffen, zoals bioplastic, fosfaat, cellulose, polymeren en alginaat; bouwstoffen voor bijvoorbeeld asfalt en kunstmest.
- De EFGF is een kweekvijver voor innovatieve ideeën en technieken, gebruikmakend van de kunde binnen de waterschappen zelf.
- Waterschappen dragen met de EFGF bij aan de circulaire economie.
- Waterschappen werken met de EFGF aan hun eigen zichtbaarheid en profilering.

Wat waren de succesfactoren voor innovatie?
De eerste stap naar de EFGF was een prijsvraag van de Unie van Waterschappen (UvW) over het waterschap van de toekomst. Het winnende idee – energie winnen uit afvalwater – leidde in 2011 tot de eerste twee energiefabrieken in Nijmegen en Apeldoorn. Het logische vervolg was het idee om ook grondstoffen terug te winnen uit afvalwater.

Om beide initiatieven maximaal de ruimte te geven, ontwikkelden de waterschappen de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek aanvankelijk apart van elkaar. In 2014 zijn de twee samengevoegd in de EFGF.

Met de EFGF verkennen de waterschappen bewust de grenzen van wat er technisch en juridisch mogelijk is. Zo was aanvankelijk de vraag of het winnen van energie en grondstoffen wel een taak is van de waterschappen. Binnen de bestaande wetgeving bleek die ruimte er te zijn.
De UvW ziet de EFGF als voorbeeld hoe de leden innovatie kunnen omarmen in cultuur, houding en gedrag. Tegelijk signaleert de unie dat de fabrieken in de huidige organisatievorm tegen hun grenzen aanlopen. Aanvankelijk ontwikkelde de EFGF zich als een informele netwerkorganisatie. Inmiddels worden de projecten worden steeds groter en kostbaarder. De EFGF is echter kwetsbaar in kunde en capaciteit, heeft geen rechtspersoonlijkheid en een beperkt mandaat. Dat maakt het nodig om nu te kijken naar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.