Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is gericht op het waarborgen van de efficiëntie en continuïteit van de bedrijfsvoering. Het helpt organisaties hun besluitvorming vandaag al te verbeteren en voorbereid te zijn op ontwikkelingen in de toekomst. Lees hieronder voor meer informatie.

Strategische personeelsplanning

Wij zien strategische personeelsplanning als een methodiek die succesvol kan zijn, mits het als een integraal onderdeel van het managementproces en het leiderschap in de organisatie wordt benaderd. Het bewaken van de afstemming tussen strategie, financieel beleid en HR-beleid zijn belangrijk voor deze integrale aanpak.

Bij Haagse Beek gaan we uit van het duurzaam organiseren van arbeidsproductiviteit. We vinden daarin de dialoog belangrijk in de organisatie over keuzes in werkmethoden en inzet van medewerkers. Op die manier ontstaat een leerproces dat in de organisatie wordt verankerd. Een gezonde werklast en medewerkers die doen zij waar ze goed in zijn, vinden wij daarin belangrijke uitgangspunten.

Voor meer informatie

David Breugem

Strategische personeelsplanning kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vertalen van organisatiedoelen naar de werkvloer. Graag denk ik mee met organisaties hoe zij dit instrument kunnen benutten om hun organisatie toekomstbestendiger te maken.

Meer over David Breugem

Kennisbank

Lees onze factsheets voor het toepassen van strategische personeelsplanning in uw organisatie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.