Innovatie

De maatschappij verandert snel. Er is een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken, ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. De overheid wordt met hoge verwachtingen geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.

Innovatie

Haagse Beek heeft in een onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven succescasussen binnen de overheid onderzocht en de succesfactoren benoemd. Hier geven wij in nauwe samenspraak met u vorm aan binnen uw organisatie. Innovatie omvat daarbij heel nadrukkelijk meer dan creativiteitstechnieken en nieuwe ideeën genereren. Het gaat om het scheppen van een innovatievriendelijk klimaat in uw organisatie en om het daadwerkelijk komen tot andere manieren van werken die de oude werkwijzen vervangen. Wij ondersteunen dit proces, waarbij de specifieke vraag die u stelt centraal staat. Bekijk ook onze gastsprekers en de uitkomsten van ons event over innovatie in de overheid.