Lokale samenwerking

Gemeenten kennen al jaren diverse vormen van lokale samenwerking. Wat is opportuun? Hoe verhouden kosten zich tot opbrengsten? En wat voor vorm van sturing werkt het best?

Lokale samenwerking

Lokale samenwerking is niet nieuw. Gemeenten kennen al jaren allerlei verschillende samenwerkingsvormen: van gemeenschappelijke regelingen tot minder geformaliseerde vormen via convenanten of uitwisselingen op strategisch, tactisch of operationeel niveau.

De frequentie en intensiteit is wel nieuw. Deze is sterk toegenomen. Achterliggende oorzaken zijn de toenemende eisen van de burger (24/7), de druk om te bezuinigen en de toenemende complexiteit en veelzijdigheid van vraagstukken.

Wat voor samenwerkingsvormen zijn opportuun? Zijn er specifieke samenwerkingsvormen voor domeinen? Wat kost samenwerking aan overleg en afstemming in relatie tot de opbrengsten? Waar liggen verbetermogelijkheden? Deze vragen worden veel gesteld.

Wij zien in praktijk dat formele, hiërarchische en projectmatige werkwijzen in een netwerk niet altijd even effectief zijn. Er wordt een andere vorm van sturing gevraagd: in regie komen in een netwerk waar horizontale samenwerking tussen samenwerkingspartners centraal staat. Hieraan dragen wij bij door het inrichten van het proces waarlangs de samenwerking vorm krijgt en door advisering bij complexe vraagstukken.