Zelfsturing

Medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, zorgt voor betere resultaten. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit toeneemt, dat minder fouten worden gemaakt en dat meer nieuwe oplossingen worden bedacht.

Maar hoe doe je dit in organisaties waarin ter voorkoming van fouten en incidenten vaak regels en procedures zijn gemaakt die iedereen moet volgen? Het betekent ruimte geven vanuit de leiding en verantwoordelijkheid nemen door medewerkers. Dit proces begeleiden wij, waarbij wij in de meest vergaande vorm zelfsturing van medewerkers mogelijk maken, als middel om de organisatie snel, flexibel en efficiënt te laten reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

   • Opdrachtgever
    Gemeente Nijkerk
    Periode
    September 2016 - Heden
    Rol

    De Gemeente Nijkerk ondersteunen bij de uitvoering van zelfsturing binnen (thuis-)teams en teams leren verbinding te maken t.b.v. organisatiedoelen. De training is uitgevoerd bij medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Werkend vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht wordt hier stapsgewijs invulling aan gegeven. De trainingen zijn middels 12 modules ingericht zodat ieder team uit dit menu een keuze maakt en tot maatwerktraining komt dat direct in de praktijk toepasbaar is.
    Zelfsturing biedt veel ruimte en kansen, maar het geeft in de praktijk ook de grilligheid weer die onderhuids in en tussen teams kan spelen. Er komt veel op mensen af. Met wie werk ik? Hoe prioriteer ik? Wie beslist in het team? En: hoe ver gaat mijn loyaliteit? Bij zelfsturing gaat het om het zoekproces naar de juiste balans: enerzijds autonomie, zelfoplossend vermogen en regelruimte voor teams om zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Anderzijds helderheid over structuur, besluitvormingsprocessen en conflicthantering. In onze beleving verschilt die balans per team en is ook de weg daar naartoe per team verschillend. Vanuit die invalshoek hebben wij deze offerte opgebouwd. Zonder controle te verliezen op het totaaloverzicht en zonder het verplichtend karakter van de training te niet te doen, bieden wij een aanpak die teams aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en hen zelf het maatwerk hiervoor laat inrichten.

    Extra informatie

    De trainingen ontvangen een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

   • Opdrachtgever
    Gemeentesecretaris
    Periode
    Januari 2015 - Heden
    Rol

    Soort opdracht: invoering en implementatie zelfsturing in gemeente

    Opgave van de opdrachtgever: invloed van de samenleving vergroten in combinatie met bezuiniging van 1 mln op ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen.

    Rol Haagse Beek: Haagse Beek ziet de professionele medewerker als spil van de verandering die in de praktijk de opgave kan realiseren. Vanuit zijn kennis en ervaring van de inhoud en het proces kan de ambtenaar als geen ander aangeven hoe zaken makkelijker, sneller en samen met de samenleving georganiseerd en geregeld kunnen worden. Haagse Beek introduceerde zelfsturing als middel om medewerkers meer ruimte te geven zich als professional te bewegen.

    Wij begeleiden directie en medewerkers in de vorming van zelfsturende teams en het oppakken van rollen binnen teams. Daarnaast adviseren wij over de nieuwe verbindingen in de organisatie nu het management weg is en begeleiden wij de implementatie.

    Extra informatie

    Zelfsturende ambtenaren in Nijkerk - artikel De Ambtenaar, 7 april 2016.

   • Opdrachtgever
    Ontwikkelteam
    Periode
    December 2016 - Heden
    Rol

    Hoe richt je een training in voor zelfsturende teams? In ieder geval niet top down!

    Toen wij de offerteaanvraag uit Nijkerk onder ogen kregen stonden we voor een moeilijke opgave. De starttraining is verplicht voor alle zelfsturende teams in Nijkerk, maar ondertussen wil je hen niets opleggen! We hebben een werkwijze gevonden waarbij we veertien modules aanbieden waar de teams uit kunnen kiezen op basis van hun individuele plan. Ze mochten ook kiezen in de trainer, in de leermethode en de locatie. En daarmee is de training eigen al direct begonnen. Want een maatwerktraining voor jezelf ontwikkelen is eigen direct al de eerste stap in je ontwikkeling!

    De modules betroffen onder meer de essentie van zelfsturing, resultaatgericht sturen, besluiten nemen, samenwerken, conflict hantering, feedback, van buiten naar binnen werken, vertrouwen, innovatie, ondernemerschap, financiën en HRM. De trainingen worden door de deelnerms gewaardeerd met een gemiddel rapportcijfer boven de 8.0