Competentieontwikkeling in de medezeggenschap

'De SG, DG’s en directeuren zitten met ons aan tafel, zij zien het belang wel van een goed medezeggenschapsorgaan. Het probleem zijn eerder de afdelingshoofden. Zij raken personeel liever niet kwijt aan de medezeggenschap' (Mark van Overbeeke, voorzitter OR ICN)

Wij hebben een project uitgevoerd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor het ministerie van OCW. Circa 400 medezeggenschappers hebben gewerkt aan hun competentiemanagement bij het We hebben de aanpak geformuleerd en ruim een circa vier jaar gewerkt aan deze projecten met landelijke vernieuwingswaarde (en aandacht). Alle medezeggenschappers (ruim 100) deden mee aan een zelftest. De helft deed op vrijwillige basis mee met een 360 graden feedback en mini assessment. Competenties van medezeggenschapsleden zijn aantoonbaar ontwikkeld. Leidinggevenden passen het nieuwe instrumentarium toe.

Publiciteit Competentieontwikkeling in de medezeggenschap

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht