Rechtbank Amsterdam

'Haagse Beek wist onze blik te verruimen en onze last te verlichten; zij kwamen als adviseurs en vertrokken als vrienden' (F. Wieland, voorzitter OR Rechtbank Amsterdam)

De ondernemingsraad van de rechtbank Amsterdam benaderde ons voor een groot
veranderingstraject waarin zij moesten adviseren. Wij hebben het proces gefaciliteerd om tot een eigen visie te komen dat als beoordelingskader werd gebruikt. Deze heeft samen met een
raadpleging onder medewerkers de basis gevormd voor het advies. Ondertussen waren wij
vraagbaak voor vragen over de procedure, arbeidsrechtelijke vragen en praktische vragen over
reorganisatietrajecten.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht