Meting innovatiekracht

Welkom bij de meting innovatiekracht

In deze test worden stellingen aan je voorgelegd in de volgende categorieën:

  • Ondernemen
  • Bestuurlijk innoveren
  • Leiden
  • Implementeren
  • Innovatievriendelijke biotoop

Je dient per stelling aan te geven in hoeverre je het daar mee eens bent. De reactiemogelijkheden zijn: Zeer oneens, Oneens, Neutraal, Eens en Zeer eens. Als je vindt dat een vraag niet op jouw organisatie van toepassing is, dan kun je met ‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) antwoorden. Om de innovatiekracht in jouw organisatie goed te kunnen meten, moet op alle stellingen een reactie worden gegeven.

Aan de rechterkant van het scherm kun je de voortgang in de vragenlijst zien. Verder tref je daar navigatieknoppen om terug of vooruit te gaan in de vragenlijst. Aan het eind van de vragenlijst kun je kiezen voor ‘Afronden’ en ‘Download resultaat’.