Meting innovatiekracht

Welkom bij de meting innovatiekracht

In deze test worden stellingen aan je voorgelegd in de volgende categorieën:

  • Ondernemen
  • Bestuurlijk innoveren
  • Leiden
  • Implementeren
  • Innovatievriendelijke biotoop

Je dient per stelling aan te geven in hoeverre je het daar mee eens bent. Als je vindt dat een vraag niet op jouw organisatie van toepassing is, dan kun je met ‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) antwoorden. Om de innovatiekracht in jouw organisatie goed te kunnen meten, moet op alle stellingen een reactie worden gegeven. Met de navigatieknoppen kun je terug of vooruit gaan in de vragenlijst.