Terug
Basistraining medezeggenschap publieke sector

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
9.30 - 16.30 uur
|
omgeving Utrecht

Basistraining medezeggenschap publieke sector

Leden van OR, OC en/of PVT, ambtelijk secretaris, HR-adviseur, bestuurssecretaris

Na de basistraining medezeggenschap publieke sector kun je:

1. helder weergeven wat de formele positie van de medezeggenschap is (WOR);
2. vormgeven aan de invulling van je persoonlijke motivatie in de medezeggenschap;
3. daartoe doelen stellen, een strategie bepalen en de invloedsmogelijkheden in de medezeggenschap benutten;
4. medewerkers actief betrekken bij de doelstellingen van de medezeggenschap.

Tijdens de training introduceren we instrumenten en werkwijzen om tot werkelijke veranderingen in de organisatie te komen. We behandelen je formele rol en je informele mogelijkheden. Dat doen we in de specifieke context van publieke organisaties.

De begeleiding wordt verzorgd door Huub Brinkof die meer dan 10 jaar ondernemingsraden en PVT's begeleidt. We passen instrumenten en werkwijzen toe, bespreken praktijkcasussen uit de publieke sector en stellen leerdoelen waarvan de resultaten onderling worden besproken.

Onze trainingen krijgen gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer van de deelnemers.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer

Meer informatie

Doelgroep: OR, OC leden en PVT leden (drie maanden tot een jaar ervaring), HR, management en ambtelijk secretarissen, bestuurssecretarissen
Locatie: omgeving Utrecht (locatie volgt)
Datum: 9 mei 2019 9.30-16.30 uur
Kosten: 400 euro inclusief lunch

Na aanmelding krijg je per direct een bevestigingsmail. Dit is jouw bewijs van deelname. Heb je de bevestigingsmail niet gekregen of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Conny, c.vanderhijden@haagsebeek.nl

Programma
We werken in kleine groepen (vijf tot tien deelnemers).

We werken vanuit ieders motivatie en de mogelijkheden om tot verandering te komen vanuit de medezeggenschap: waar ligt jouw ruimte om invloed uit te oefenen en hoe ga je daarmee om? Hiervoor zullen we voorbeelden bespreken van eigen successen. We gaan kort en bondig in op de formele kaders van de medezeggenschap (WOR). We doen dit praktijkgericht aan de hand van casuïstiek vanuit onze ervaringen en vanuit de deelnemers.
Doel: je leert de essentie van medezeggenschap goed kennen en je weet waar je de belangrijkste informatie in wetgeving kunt terugvinden en toepassen.

Vervolgens bespreken we do’s en dont’s in de medezeggenschap. Het gaat hierbij om vragen als: hoe stel je je op als medezeggenschapslid in de eigen afdeling? Wat is de relatie tussen het dagelijks bestuur en de OR? Hoe ga je om met vertrouwelijke informatie? Ook doelbepaling, strategie en invloedsmogelijkheden komen aan de orde. We behandelen hoe medewerkers betrokken kunnen worden bij de doelstellingen van de medezeggenschap. We eindigen met het vaststellen van persoonlijke doelstellingen.

We gaan ook in op inhoudelijke thema´s zoals de vraag wat komt kijken bij een reorganisatie, omgaan met weerstand bij verandering, of communicatie met de bestuurder.
Doel: toepassen van kennis en vaardigheden als lid van de medezeggenschap

De bijeenkomsten zijn praktisch en ‘to the point’, zodat je direct met de resultaten aan de slag kan. Vooraf vindt een korte telefonische inventarisatie plaats over leerbehoefte en de situatie van de eigen organisatie waarvoor men in de medezeggenschap actief is.

Haagse Beek organisatieadvies is gecertificeerd conform ISO 9001: 2015 en volgens de normen van het SCOOR dat ons kwalificeert als gespecialiseerd trainingsbureau voor medezeggenschap. Ten behoeve van deze certificaten wordt één tot tweemaal per jaar een externe audit binnen ons bureau gehouden om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen. Wij zijn tevens ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht