Terug
Strategische personeelsplanning 3.0 bij constante organisatieverandering voor medezeggenschap, HR en management

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
9.30-16.30 uur incl. lunch
|
Heeren van Zeist, Slotlaan 316, 3701 GX Zeist

Strategische personeelsplanning 3.0 bij constante organisatieverandering voor medezeggenschap, HR en management

medezeggenschap in de publieke sector, HR-adviseurs en management in de publieke sector

Welk beeld heb jij bij strategische personeelsplanning 3.0 in een organisatie die constant aan verandering onderhevig is? Waar technologische vooruitgang sneller gaat dan ontwikkeling van medewerkers? Haagse Beek biedt met de training strategische personeelsplanning 3.0 de laatste inzichten voor het omgaan met constante organisatieverandering.

In de training gaan we in op hoe SPP 3.0 bespreekbaar en maakbaar kan zijn in jouw organisatie. We leggen je onder meer de mogelijkheden van co-creatie voor: OR, HR en management komen gezamenlijk tot wat nodig is om organisatie en medewerkers wendbaar te maken.

Je gaat naar huis met concrete handvatten die je kunt inzetten bij de (verdere) ontwikkeling van SPP en je bent op de hoogte van instrumenten die daar een bijdrage aan leveren. Het is van belang voor de toekomst voor de besluitvorming over de personeelsformatie die je vanaf vandaag inzet.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Organisatie
E-mailadres

Meer informatie

De begeleiding wordt verzorgd door David Breugem een van de adviseurs met zeer relevante werkervaring, zowel op het gebied van medezeggenschap, als op het gebied van veranderingstrajecten voor bestuurders.

Doelgroep: medezeggenschap, HR en management
Locatie: Heeren van Zeist, Slotlaan 316, 3701 GX Zeist
Datum: 8 april 2019 9.30-16.30 uur
Kosten: 400 euro inclusief lunch

Na aanmelding krijg je per direct een bevestigingsmail. Dit is jouw bewijs van deelname. Heb je de bevestigingsmail niet gekregen of een andere vraag? Neem dan contact met ons op: h.brinkhof@haagsebeek.nl

Wat betekent de opmars van technologie voor de inzet van medewerkers en de arbeidskosten? Door nieuwe technologie verdwijnen routinematige administratieve taken. Vaak gaat dat gepaard met een toename van meer analytische werkzaamheden, op een hoger werk- en denkniveau. Hoe kunnen organisaties daar op anticiperen?

Veelal vinden ondernemingsraden verdringing van mensen door intrede van technologie een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen het verlies van banen, maar ook de grote veranderingen voor ‘achterblijvers’ in de organisatie vormen een belangrijk agendapunt. Een snel veranderende samenleving, een nieuw politieke omgeving op landelijk en lokaal niveau, de veranderende rol van publieke organisaties op een ‘mondige’ en digitaliserende samenleving, meer werk met minder mensen, van specialist naar generalist. Ook HR-adviseurs en managers volgen nauw deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we voor de organisatie, voor de medewerkers én met genoemde ontwikkelingen nog strategische plannen maken? Is SPP nog wel van deze tijd? Ja, en het is hard nodig, we moeten namelijk een perspectief creëren waarop organisaties zich op kunnen richten, ofwel strategische personeelsplanning 3.0.

Strategische personeelsplanning 3.0
In deze training gaan we in op hoe SPP 3.0 bespreekbaar en maakbaar kan zijn in jouw organisatie. We geven je in overweging om co-creatie te hanteren: OR, HR en management komen gezamenlijk tot wat nodig is om organisatie en medewerkers wendbaar te maken.
Je gaat naar huis met een aantal handvatten die je kunt inzetten bij de (verdere) ontwikkeling van SPP en je bent op de hoogte van mogelijke instrumenten die daar een bijdrage aan leveren. Het belang van informatie over de toekomst voor de besluitvorming over de personeelsformatie die je vanaf vandaag inzet.

Je leert in hoeverre je in jouw rol (als OR-lid, HR-adviseur, manager) erop kan vertrouwen dat de directie voldoende zicht heeft op welke menskracht in de toekomst nodig is.
Een strategische personeelsplanning is natuurlijk meer dan alleen een spreadsheet met de verwachte en gewenste fte-ontwikkeling. Die planning bevat ook informatie over de samenstelling naar type functie, opleidingsachtergrond en zelfs de specifiek benodigde competenties. En om zo’n toekomstbeeld te begrijpen is een ‘toekomstverhaal’ onmisbaar. Een verhaal dat nooit af is, want strategische personeelsplanning is een dynamisch proces. Onze strategisch HR-adviseur David Breugem maakt met jou een aanzet in wat op inhoud-proces-relatie nodig is voor SPP 3.0.

Haagse Beek organisatieadvies is gecertificeerd conform ISO 9001: 2015 en volgens de normen van het SCOOR dat ons kwalificeert als gespecialiseerd trainingsbureau voor medezeggenschap. Ten behoeve van deze certificaten wordt één tot tweemaal per jaar een externe audit binnen ons bureau gehouden om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen. Wij zijn tevens ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht