Projecten

 • OR-trainingen Veiligheidsregio Utrecht

  Project

  De medezeggenschap van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is voor drie jaar gekozen. Ieder OR-lid heeft vijf scholingsdagen tot zijn of haar beschikking. Hoe kun je daar effectief gebruik van maken? De VRU heeft Haagse Beek gevraagd een scholingsprogramma te ontwerpen dat aansluit bij de leerbehoefte van OR-leden van de twee ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad.

  Bekijk dit project
 • Raad voor Rechtsbijstand

  Project

  Hoe ga je vanuit een organisatie om met een veelheid aan ontwikkelingen? Je wilt pro-actief zijn, maar er zijn onderlinge afhankelijkheden. Hoe richt je je verandermanagement in? Hoe betrek je medewerkers? Bij de Raad voor Rechtsbijstand hebben we een businesscase gemaakt. Bestuurder en OR zaten daarbij gezamenlijk in de cockpit.

  Bekijk dit project
 • Democratische vernieuwing in de gemeente Nijkerk

  Project

  Een gemeente die de omslag maakt van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie door initiatieven uit de samenleving centraal te stellen. Deze ontwikkeling en het werken met zelfsturende teams zorgde bij de gemeente Nijkerk voor een mooi traject met bijzondere resultaten.

  Bekijk dit project
 • Zelfsturende teams gemeente Nijkerk

  Project

  Een gemeente die werkt met zelfsturende teams en die de omslag maakt van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie door initiatieven uit de samenleving centraal te stellen. Dat is de combinatie bij de gemeente Nijkerk die zorgde voor een mooi traject met bijzondere resultaten.

  Bekijk dit project
 • Competentieontwikkeling in de medezeggenschap

  Project

  'De SG, DG’s en directeuren zitten met ons aan tafel, zij zien het belang wel van een goed medezeggenschapsorgaan. Het probleem zijn eerder de afdelingshoofden. Zij raken personeel liever niet kwijt aan de medezeggenschap' - Mark van Overbeeke, voorzitter OR ICN

  Bekijk dit project
 • OR PI Ter Apel

  Project

  'De begeleider is heel goed in staat om aan te sluiten bij ieders denkniveau en geeft ook op dat niveau feedback en nuttige handvatten. Dit alles in een prettige, veilige en humorvolle sfeer' - voorzitter ondernemingsraad

  Bekijk dit project
 • Rechtbank Amsterdam

  Project

  'Haagse Beek wist onze blik te verruimen en onze last te verlichten; zij kwamen als adviseurs en vertrokken als vrienden' - F. Wieland, voorzitter OR Rechtbank Amsterdam

  Bekijk dit project

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.