Functieanalyse en -waardering onderdeel van teamontwikkeling gemeente Lansingerland

Als onderdeel van de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie kijkt de gemeente Lansingerland opnieuw naar de manier waarop de teams zijn ingericht. Wij begeleiden dit traject, waarbij het gesprek met het team centraal staat.

Door externe ontwikkelingen, (politieke) ambities en de doorontwikkeling van de interne bedrijfsvoering veranderen de verwachtingen richting de teams en daarmee de werkzaamheden van de verschillende functies binnen deze teams. Deze optimalisatie is een normaal proces. Het takenpakket en context van een functie blijft nu eenmaal niet jarenlang hetzelfde.

Organisaties zijn erbij gebaat om regelmatig de teaminrichting onder de loep te leggen en met elkaar in gesprek te gaan over een optimale inrichting en samenwerking. De gemeente Lansingerland is hiervoor een ontwikkeltraject gestart. Naast begeleiding van de teams bij deze heroriëntatie richt onze begeleiding zich op de functieanalyse en -waardering en herijking van het generiek functieboek.

Binnen elk team kijken we samen met de betrokken collega’s naar de inrichting. In gesprek wordt toegewerkt naar een actualisatie en optimalisatie van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Vervolgens wordt deze verdeling heringedeeld in het generieke functieboek van de gemeente (functiewaardering). Dit is meer dan enkel een technische exercitie. Het gesprek over de werkwijze en samenwerking binnen en de inrichting van het team staat centraal.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.