Meer impact creëren als theater in de stad

Een theater in een grote stad wilde meer impact creëren met zijn producties. Maar hoe creëer je structuur in een organisatie die in essentie creatief is?

Meer impact creëren als theater in de stad

Om meer impact te hebben op de samenleving, wilde het theater gaan werken met producties die op meerdere manieren kunnen worden ingevuld, op diverse podia of plaatsen in de stad. Samenhang tussen de producties was daarvoor belangrijk, maar lastig te realiseren. Want het creatieve proces van medewerkers laat zich moeilijk sturen.

Wij hebben de organisatie begeleid bij een verandertraject naar een nieuwe opzet van de samenwerking. De eerste stap was om openheid te krijgen over ieders ambities en voorkeuren. Dat hebben we gedaan met de regisseurs, dus vanuit de inhoudelijke ambitie. Want die is leidend. Van daaruit zijn we overgegaan naar de inrichting van de organisatie. Dat leidde tot bewustwording dat verandering onvermijdelijk was.

Bij het veranderen van de organisatie, zijn we vervolgens weer gestart bij de regisseurs. Als inhoudelijk betrokkenen weten zij immers als geen ander wat nodig is om de missie van het theater in te vullen. Wat betekent de nieuwe manier van werken voor de wensen richting collega's? Bij hen ligt de drijvende kracht om veranderingen door te voeren. De gezamenlijke sessies en individuele coachingsgesprekken met de regisseurs maakten helder waar zij naartoe willen en hoe zij de nieuwe ruimte kunnen pakken met elkaar. Hieruit volgde een plan met inhoudelijke doelstellingen.

Vervolgens hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm ontworpen en in nauwe samenspraak met betrokkenen de bedrijfsvoering ingericht. De formele besluitvorming is door ons begeleid, in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht. Bij het opnieuw inrichten van de besturingsstructuur stond een passende balans centraal tussen taken op het gebied van de artistieke inhoud enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds.

Ten slotte begeleidden we de directie bij het implementeren van de nieuwe werkwijze door de reorganisatie van deze culturele instelling door te voeren.

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.