OR PI Ter Apel

'De begeleider is heel goed in staat om aan te sluiten bij ieders denkniveau en geeft ook op dat niveau feedback en nuttige handvatten. Dit alles in een prettige, veilige en humorvolle sfeer' - voorzitter ondernemingsraad

Ontwikkelen en begeleiden van een training voor de OR. De Penitentaire Inrichting (PI) heeft een nieuwe (WOR-)bestuurder/directeur en de OR heeft als programmaonderdeel een informeel gesprek met de bestuurder belegd. In dit gesprek is openlijk besproken welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en daar buiten, de wederzijdse verhoudingen OR-bestuurder zijn aan de orde geweest en enkele procesafspraken zijn met elkaar vastgelegd.
Daarnaast heeft de OR een eigen routeboek uitgewerkt waarin doelstellingen concreet zijn uitgewerkt in actiepunten voor elke commissie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.