OR-trainingen Veiligheidsregio Utrecht

De medezeggenschap van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is voor drie jaar gekozen. Ieder OR-lid heeft vijf scholingsdagen tot zijn of haar beschikking. Hoe kun je daar effectief gebruik van maken? De VRU heeft Haagse Beek gevraagd een scholingsprogramma te ontwerpen dat aansluit bij de leerbehoefte van OR-leden van de twee ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad.

OR-trainingen Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 26 Utrechtse gemeenten. De VRU is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke meldkamer, de brandweer, geneeskundige hulpverlening in de regio en de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samen met deze onderdelen zorgen zo’n 300 medewerkers en 1800 vrijwilligers van de VRU voor de veiligheid van iedereen die in de regio woont en verblijft.

'Concreet. Inspirerend. Krachtig. Zelfverzekerd.'

- Selectieteam VRU in reactie op het plan

De medezeggenschap van de VRU heeft te maken met tal van ontwikkelingen. Thema’s die de komende tijd in het bijzonder aandacht vragen zijn de omgevingswet, duurzaamheid en milieu, uitvoering van het beleid opleiden, trainen en oefenen (OTO), bezetting (roosters) en de rampen- en bestrijdingsplannen. Ook zijn er door gemeentelijke herindeling zo’n 110 brandweercollega’s bijgekomen. Voor de medezeggenschap is het een uitdaging om deze ontwikkelingen goed met de bestuurder(s) op te pakken.

Samen met de VRU hebben wij een opleidings- en trainingsplan van drie jaar ontworpen om de OR-leden van de brandweer en veiligheid & dienstverlening te professionaliseren in de uitvoering van hun medezeggenschapstaak. In het opleidingsprogramma is zowel aandacht voor kennis en theorie op het gebied van organisatiekunde, relevante wetgeving en financiële vraagstukken als voor vaardigheden die bijdragen aan goede gespreksvoering met het bestuur. De betrokken adviseurs hebben daarnaast een coachende rol naar de dagelijks besturen van de twee OR-en en de COR. In zo realistisch mogelijke praktijksimulaties oefenen OR-leden met scenario’s uit de dagelijkse praktijk.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.