Optimalisering HR-keten Zadkine

Met onze expertise op het gebied van HRM ondersteunen we Zadkine bij verschillende vraagstukken.

Optimalisering HR-keten Zadkine

Zadkine is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Rotterdam. De school heeft in totaal zo'n 1.800 medewerkers in dienst. Wij hebben onze expertise ingezet bij het optimaliseren van de HR-keten, het maken van een aanpak in het kader van de Participatiewet en het concretiseren van de visie op duurzaam werken.

Optimalisering HR-keten

De afdeling HRM vroeg ons om ondersteuning bij het optimaliseren van de HR-keten, met als doel de eigen organisatie nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit deden we onder andere door het berekenen van de benodigde capaciteit van de afdeling, het schetsen van roltyperingen en het maken van een logische ordening van portefeuilles binnen en tussen de verschillende HR-diensten. Onder onze begeleiding is een aanzet gemaakt voor het optimaliseren van de HR-processen en de bijbehorende verslaglegging in het HR-systeem. Tijdens het proces legden we het initiatief zoveel mogelijk bij de HRM-medewerkers zelf. Wij hadden een ondersteunende rol en hielden de kaders en het proces in de gaten.

'De adviseur van Haagse Beek denkt goed mee en kan zich goed verplaatsen in de organisatie. Ik ben erg tevreden over zijn grondige aanpak, waarbij hij het belang van Zadkine nooit uit het oog verliest. Hij formuleert zijn advies altijd in de context van de organisatie en houdt daarbij rekening met andere issues en dilemma’s die binnen Zadkine spelen.'

- Jamila Eddini, directeur HRM

Plan van aanpak Participatiewet

Net als veel andere publieke organisaties had Zadkine moeite om te voldoen aan het quotum voor de inzet van participatiemedewerkers, zoals beschreven in de Participatiewet. Zadkine vroeg ons daarom een plan van aanpak op te stellen. Wij zijn op zoek gegaan naar een werkwijze waarbij de teams van Zadkine op een creatieve manier kansen vinden om het werk voor iedereen te verrijken. Het participatiebeleid werd op die manier minder een verplichting en meer een manier om het team aantrekkelijker te maken.
Een verhoging van het aantal (participatie)medewerkers heeft uiteraard financiële consequenties. Onderdeel van het onderzoek was dan ook een berekening van deze financiële gevolgen. Op basis van ons onderzoek en advies heeft Zadkine haar aanpak in het kader van de Participatiewet ingrijpend veranderd.

Bevorderen duurzaam werken

Zadkine heeft een relatief senior personeelsbestand. Hoewel daar niet direct iets aan kan worden gedaan, worden er inmiddels wel ongewenste effecten zichtbaar. Een hoger dan gewenst ziekteverzuim bijvoorbeeld. Maar ook een steeds zwaardere belasting van de generatie net onder de aankomend pensionado's, omdat die de directe gevolgen van de uitstroom opvangen. En een extra uitdaging voor jongere collega's om hun stempel te drukken in een team met veel doorgewinterde docenten. Wij hebben een visie geformuleerd op duurzaam werken binnen Zadkine en ondersteunen Zadkine bij het concretiseren van deze visie, bijvoorbeeld door het herontwerpen van de gesprekkencyclus. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de OR.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.