Samenzeggenschap bij Humanitas DMH

De OR van Humanitas DMH heeft een visie: meer betrokkenheid van medewerkers en betere besluitvorming door samenzeggenschap. Om dit werkelijkheid te laten worden, hebben we twee heidagen begeleid waarin we met de OR een strategie hebben bepaald, concrete acties hebben geformuleerd en geoefend hebben met de vaardigheden die nodig zijn om hier vorm aan te geven.

Samenzeggenschap bij Humanitas DMH

De zorgorganisatie Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Op verschillende locaties door heel Nederland ondersteunen ruim 1.400 medewerkers en vrijwilligers ongeveer 3.300 mensen met een hulpvraag.

Meer betrokkenheid en betere besluitvorming

De ondernemingsraad van Humanitas DMH is eind 2019 met de toenmalige bestuurder gestart met een pilot 'samenzeggenschap', na verschillende bijeenkomsten met medewerkers in 2018. In plaats van de klassieke manier van medezeggenschap, ziet de OR van Humanitas DMH een toekomst voor zich waarin de teams met elkaar beslissingen nemen over zaken die hun werk of werkomgeving direct beïnvloeden. De teams worden zo veel directer betrokken bij de besluitvorming. Het gevolg is dat de besluiten die genomen worden veel beter aansluiten bij de behoeften van het team. Daarbij ziet de OR heel nadrukkelijk de teammanager ook als onderdeel van het team. Hij of zij is namelijk net zo goed een medewerker van Humanitas DMH.

Andere rol voor OR én teams

Een heel innovatieve en unieke vorm van medezeggenschap en een gedurfde stap van deze OR! Tegelijkertijd betekent dit ook een andere manier van werken, voor de OR én voor de teams. De medewerkers van Humanitas DMH zijn namelijk gewend aan een ondernemingsraad die op centraal niveau overleg voert met de bestuurder. Dus hoe zorg je er als OR voor dat de teams op de locaties daadwerkelijk aan de slag gaan met samenzeggenschap? En wat betekent dit voor je eigen rol als OR? Hoe voorkom je dat dit project voornamelijk van de OR heel veel inspanning vraagt? Welke partijen heb je nodig om samenzeggenschap werkend te krijgen en welke spelregels zijn er?

'Samenzeggenschap houdt veel meer in dan we hadden gedacht. We zien nu wat deze vorm van medezeggenschap precies van ons als OR vraagt'

- OR Humanitas DMH

Spelregels voor succesvolle samenzeggenschap

Tijdens de heidagen zijn wij op deze vragen ingegaan. Eén van de opbrengsten is dat we spelregels hebben opgesteld voor een succesvolle samenzeggenschap. Dit deden we aan de hand van de vragen: Wat heeft de individuele medewerker en wat hebben de teams nodig? Wat verwachten we van een team dat met samenzeggenschap aan de slag gaat? Welke bevoegdheden hebben de teams - over welke thema's mogen zij beslissen?

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.