Strategische agenda Burgerzaken gemeente Den Haag

Onder onze begeleiding heeft het MT van de Dienst Burgerzaken van de gemeente Den Haag een strategische agenda opgesteld. Om deze agenda zo uitvoerbaar mogelijk te maken, was aandacht voor zowel de inhoud, het proces als de relatie.

Strategische agenda Burgerzaken gemeente Den Haag

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende reorganisaties en ontwikkelingen. Ondertussen is ook de hoeveelheid werk toegenomen. Deze combinatie zorgde ervoor dat Burgerzaken onze hulp inschakelde.

Wij hebben het managementteam geholpen bij het ontwikkelen van een strategische agenda. Bij de afdeling leefde de behoefte om naar buiten toe meer te kunnen laten zien waar zij van zijn en hoe hun dienstverlening past in het grotere geheel van de gemeente Den Haag. Zo houdt Burgerzaken zich, naast zaken als het uitgeven van paspoorten, ook bezig met de verkiezingen en internationale dienstverlening (denk aan Haagse burgers in het buitenland). Daarnaast was er de behoefte om alle projecten die Burgerzaken doet meer te bundelen. Door de waan van de dag komt het daar vaak niet van.

Voor het managementteam hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd en begeleid. De eerste sessie stond in het teken van richting bepalen: waar willen we op de lange termijn heen en wat gaat ons hierbij helpen? De uitkomsten bespraken we tijdens de volgende bijeenkomsten met zowel medewerkers als de directeur Dienst Burgerzaken. Dit resulteerde uiteindelijk in concrete speerpunten, de prioritering hiervan en de manier waarop aan de speerpunten uitvoering kan worden gegeven. Met deze agenda kan de afdeling Burgerzaken beter en meer proactief aansluiten op actuele ontwikkelingen.

Op deze manier was er zowel aandacht voor de inhoudelijke speerpunten als voor de manier waarop het MT onderling, maar ook met medewerkers en directie, samenwerkt. De focus op de inhoud (wat?), het proces (hoe?) én de relatie (met wie?) zorgt ervoor dat het MT de gemaakte agenda ook echt tot uitvoering kan gaan brengen.

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.