Terug
De N211 geeft publieke organisaties energie

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt al 15 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe trajecten in verschillende rollen: wij doen onderzoek naar verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector, en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met bijzondere aandacht voor participatie van medewerkers.

provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van wegen. Daarbij komt CO2 vrij. In het kader van de energietransitie wordt gewerkt aan reductie van de CO2-uitstoot. De provincie investeert daarom in innovatie en nodigt ondernemers, kennisinstellingen en medeoverheden uit om dit samen met haar te doen. Vanuit die hoedanigheid is provincie Zuid-Holland medeorganisator en verheugd om de rol als gastheer op zich te nemen tijdens de bijeenkomst.

De N211 geeft publieke organisaties energie

Boeklancering Van indammen naar laten stromen - Menno Spaan, 2018, Business Contact

Bouwwerkzaamheden aan de N211 vormden donderdagmiddag het decor voor de lancering van het boek van Menno Spaan: Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties. Bezoekers uit alle geledingen van de publieke sector werden onder dagvoorzitterschap van Huub Brinkhof uitgenodigd om zich nader te informeren over de zes succesfactoren voor innovatie van publieke organisaties, waarna secretaris-generaal Maarten Schurink (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), namens minister Kajsa Ollongren, het boek ontving.

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zette met een bevlogen verhaal over creativiteit, durf en samenwerking in het bereiken van innovaties, de positieve grondtoon van de middag. Musicus Alan Purves gaf een muzikale interpretatie ter illustratie van de vier fasen van het door Menno Spaan ontwikkelde 4F-innovatiemodel: ‘Fiddle’, ‘Flow’, ‘Focus’ en ‘Fit In.’ Vervolgens gaven de casushouders, betrokken bij de 16 succesverhalen van publieke innovaties, aan wat de specifieke succesfactoren voor hen impliceerden, gevolgd door een korte reactie door Olav Welling, Jan van Ginkel en Sigrid van de Poel, allen leden van het expertpanel en in die hoedanigheid betrokken bij de totstandkoming van het boek.

´Een innovatievriendelijke biotoop vraagt om het lef van het bestuur om mensen in de organisatie te laten fiddlen´
´Verplicht handboek voor ambtenaren en bestuurders´

Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd door Menno Spaan aan secretaris-generaal Maarten Schurink, handelend namens minister Kajsa Ollongren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Schurink prees de meta-analyse en het handelingsperspectief die het boek biedt en waarmerkte het als ‘verplicht handboek voor ambtenaren en bestuurders’.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Haagse Beek organisatieadvies in samenwerking met de provincie Zuid-Holland als markering van een omslag naar het vormgeven van structurele innovatie bij publieke organisaties. Met dank aan BAM voor de bijdrage aan de opzet van de dag en aan de gemeente Den Haag voor de medewerking bij het realiseren van de bijeenkomst.

Beeldverslag

Foto's: ©Jorn Baars.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

In het boek wordt ook verwezen naar de online meting innovatiekracht op deze website.
Klik hier om in 15 minuten de innovatiekracht van jouw team of organisatie te meten.

Menno Spaan, Van indammen naar laten stromen, concreet werken aan innovatie van publieke organisaties, Business Contact, 256 pagina’s, € 29,99.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.