Events

 • De AS draait door 2019

  |
  centrum Utrecht

  Ondernemingsraden komen en gaan. De AS draait door. Wij organiseren wederom een middag speciaal voor ambtelijk secretarissen. Omdat het om de ambtelijk secretaris draait in de medezeggenschap!

  Bekijk dit event
 • Bestuurderstafel: werksessie innovatie

  |
  Plein 8c, Den Haag

  Een fijne werksfeer leidt tot innovatie, een sfeer waarin gewerkt wordt aan nieuwe ideeën en leidinggevenden dit aanmoedigen. De vraag is echter hoe je dit inricht, wetende dat de praktijk van alledag vaak overheersend is. Leer hoe je innovatie inricht vanuit bestuursperspectief in een sessie van twee uur.

  Bekijk dit event
 • De ambtenaar genormaliseerd

  |
  Heeren van Zeist, Slotlaan 316, 3701 GX Zeist

  De Wet normalisering rechtspositie gaat de arbeidsverhouding drastisch veranderen. Wordt de overheid commerciëler? Of toch niet?

  Bekijk dit event
 • De AS draait door 2018

  |
  Croeselaan 207 te Utrecht

  Ondernemingsraden komen en gaan. De AS draait door. Wij organiseerden wederom een middag speciaal voor ambtelijk secretarissen. Omdat het om de ambtelijk secretaris draait in de medezeggenschap!

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Generatiepact? Gewoon Anders Organiseren!

  |
  Lazuli, Oudegracht 243-245 a/d Werf, Utrecht

  In de CAO bij gemeenten is onlangs de mogelijkheid voor een generatiepact vastgelegd. Het generatiepact biedt oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken tegen een gedeeltelijke financiële compensatie, terwijl met de ontstane ruimte in de formatie nieuwe jongere werknemers worden geworven. Maar hoe breng je dit in praktijk tot stand? En hoe zorg je voor een aanpak die gedragen wordt in de organisatie? Tijdens een themabijeenkomst op 11 mei gaan we hierop nader in.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Snuffelen aan zelfsturing

  Zelfsturing in een overheidsorganisatie. Het is mogelijk. De gemeente Nijkerk voerde het in. 2800 medewerkers van TSN maakten in één week de omslag naar Familiehulp en werkten verder zonder management. Bekijk de uitkomsten van dit symposium om te zien hoe je zelfsturing kunt doorvoeren.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Innoveren in praktijk

  Neem tijd en ruimte voor experimenten. Eerst doen en dan het succes breed delen. Starten met een blanco cheque. Een knutselmiddag. Een leider die ruimte geeft. En geen eenzame paradijsvogels tussen de dino’s zetten.

  Klik hier voor de uitkomsten
Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht