Events

 • De ambtenaar genormaliseerd

  |
  Heeren van Zeist, Slotlaan 316, 3701 GX Zeist

  De Wet normalisering rechtpositie gaat de arbeidsverhouding drastisch veranderen. Wordt de overheid commerciëler? Of toch niet?

  Bekijk dit event
 • De AS draait door 2018

  |
  Croeselaan 207 te Utrecht

  Ondernemingsraden komen en gaan. De AS draait door. Wij organiseerden wederom een middag speciaal voor ambtelijk secretarissen. Omdat het om de ambtelijk secretaris draait in de medezeggenschap!

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Generatiepact? Gewoon Anders Organiseren!

  |
  Lazuli, Oudegracht 243-245 a/d Werf, Utrecht

  In de CAO bij gemeenten is onlangs de mogelijkheid voor een generatiepact vastgelegd. Het generatiepact biedt oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken tegen een gedeeltelijke financiële compensatie, terwijl met de ontstane ruimte in de formatie nieuwe jongere werknemers worden geworven. Maar hoe breng je dit in praktijk tot stand? En hoe zorg je voor een aanpak die gedragen wordt in de organisatie? Tijdens een themabijeenkomst op 11 mei gaan we hierop nader in.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Snuffelen aan zelfsturing

  Zelfsturing in een overheidsorganisatie. Het is mogelijk. De gemeente Nijkerk voerde het in. 2800 medewerkers van TSN maakten in één week de omslag naar Familiehulp en werkten verder zonder management. Bekijk de uitkomsten van dit symposium om te zien hoe je zelfsturing kunt doorvoeren.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Innoveren in praktijk

  Neem tijd en ruimte voor experimenten. Eerst doen en dan het succes breed delen. Starten met een blanco cheque. Een knutselmiddag. Een leider die ruimte geeft. En geen eenzame paradijsvogels tussen de dino’s zetten.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Mini-symposium: Regie op samenwerking in de regio

  |
  Utrecht

  Samenwerking in de regio levert veelal een wirwar van samenwerkingsvormen en -partners op in de verschillende domeinen (middelen, fysiek, sociaal). Levert die samenwerking echter het gewenste rendement op qua vermindering van kwetsbaarheid en kwaliteit? Kan het ook anders, bijvoorbeeld met meer commitment en met minder inspanning, tijd en geld? Wie zijn uw belangrijkste samenwerkingspartners en waarom? Wat betekent dat voor uw strategie? Hoe kunt u regie voeren? Welke succes- en risicofactoren komt u hierbij tegen?

  Klik hier voor de uitkomsten
 • We gaan ANDERS

  |
  Nijkerk

  We gaan ANDERS is het verandertraject van de gemeente Nijkerk. Veranderende maatschappelijke omstandigheden als gevolg van de decentralisaties, de overtuiging dat de samenleving meer aan zet kan zijn, in combinatie met bezuinigingen en mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken, waren de basis voor de aanpak van de gemeente om te veranderen. In het implementatieplan is gekozen voor een ontwikkelaanpak, omdat deze aansluit bij de wensen op het gebied van overheidsparticipatie, kansen voor talentontwikkeling in de gemeente en mobiliteit binnen de gemeente. Bovendien biedt deze aanpak mogelijkheden om op kansen voor regionale samenwerking met andere gemeenten in te spelen wanneer deze zich voordoen. De te realiseren bezuinigingen zijn hierbij een randvoorwaarde.

  Klik hier voor de uitkomsten
 • Succesvol innoveren

  |
  Den Haag

  Circa vijftig bestuurders, managers en betrokkenen bij innovaties in de overheid hebben nagedacht over de wijze waarop zij innovatie in de overheid kunnen bevorderen. Zij zijn geïnspireerd door de casussen uit de praktijk en door twee gastsprekers. Hieronder vindt u de bijdrage van de gastsprekers, een sfeerimpressie en de uitkomsten van het symposium. Ook vindt u meer informatie over de innovaties van kunstenaars die zijn gepresenteerd.

  Klik hier voor de uitkomsten
Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht