Terug
Mini-symposium: Regie op samenwerking in de regio

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 15 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
16.00 – 19.00 uur
|
Utrecht

Mini-symposium: Regie op samenwerking in de regio

Bijeenkomst voor gemeentesecretarissen, intern projectleiders en managers bedrijfsvoering

Hierover ging het mini-symposium Regie op samenwerking. De volgende casussen kwamen aan bod.

De casussen

Gemeente Woensdrecht

Woensdrecht is een kleine, ambitieuze gemeente in Noord-Brabant, die vanuit de eigen kracht en eigenwaarde positief kritisch met andere gemeenten samenwerkt.

De gemeentesecretaris, mevrouw Annette Baart gaat in op regie, inhoud, proces, en het relationeel aspect van samenwerking. Daarbij gaat zij in op het, in meerdere opzichten, interessante dossier van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met twee (buur)gemeenten.

Gemeente Moerdijk

Moerdijk speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een gezamenlijke regierol op de Omgevingsdienst in Brabant. De Omgevingsdienst heeft van 28 gemeenten taken overgenomen, en bevindt zich nog in een ontwikkelproces. Moerdijk heeft daarnaast samen met vijf andere gemeenten een regionale samenwerking op het gebied van VTH ontwikkeld.

Teamhoofd Jeroen de Vugt van de afdeling VTH van de gemeente Moerdijk gaat in op de ontwikkeling van de regierol van de samenwerkende gemeenten.

Klik hier voor de uitkomsten

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.