Terug
Septemberklas voor innovatiemanagers

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
9.00 uur
|
Plein 8c Den Haag

Septemberklas voor innovatiemanagers

Innovatiemanagers publieke organisaties

Na de succesvolle introductie van het boek 'Van indammen naar laten stromen' wordt de onderstroom van innovaties in de publieke sector steeds meer zichtbaar. Tijd voor een volgende stap! Menno Spaan verzorgt de septemberklas waarin hij met een groep innovatiemanagers aan de slag gaat om structurele innovatie binnen hun publieke organisaties verder vorm te geven.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Email
Aantal personen
Telefoon

Meer informatie

Data: 6 september, 20 september en 4 oktober

Locatie: Plein 8c te Den Haag

Tijd: 9.00 uur tot 12.30 uur

Kosten: 600 euro per persoon, 300 euro voor iedere tweede persoon van een organisatie

Maximum aantal deelnemers voor het programma: 10

Van indammen naar laten stromen: hoe zorg je dat innovatie niet alleen van het innovatieteam is, maar uit de organisatie voortkomt? Hoe zet je innovatie in gang? Welke fasen doorloop je? Welke strategie kies je? Hoe monitor je op de voortgang? Hoe breng je een innovatie verder die zich in praktijk heeft bewezen? Deze vragen, met speciale aandacht voor de succesgebieden en het inrichten van structurele innovatie, worden behandeld tijdens de septemberklas voor innovatiemanagers.

Doelgroep: innovatiemanagers bij publieke organisaties, verantwoordelijk voor innovaties binnen de organisatie (organisatieontwikkeling, nieuwe processen, werkwijzen) of voortkomend uit organisaties (nieuwe producten, diensten, bijvoorbeeld omgevingswet) en/of in samenspraak met de markt en of inwoners (energietransitie).

We kiezen voor een ontdekkende werkwijze: samen met elkaar uitwisselen, ervaringen delen en aanhouden tegen de werkwijze die in het boek 'Van indammen naar laten stromen' staat beschreven. Tussen de bijeenkomsten pas je het geleerde in praktijk toe. Maak een goede start na de zomer en geef je op voor de septemberklas!

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht