Terug
Summer Coach strategische medezeggenschap

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt al 15 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe trajecten in verschillende rollen: wij doen onderzoek naar verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector, en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met bijzondere aandacht voor participatie van medewerkers.

|
Twee dagen coaching in juli
|
Locatie in overleg

Summer Coach strategische medezeggenschap

Medezeggenschappers

Vol enthousiasme ben jij met duizenden andere medezeggenschappers aan de bak om het beste voor de medewerkers en de organisatie eruit te halen. En nu is het bijna zomer, je zit te genieten van het mooie weer in de tuinstoel. Dan komen de gedachten:

“Hoe kan ik meer uit de OR halen? Waarom lijkt de wor-bestuurder mij en de OR maar niet zo serieus te nemen? Hoe kan het dat sommige ontwikkelingen nog langs de OR lijken te gaan? Gaan we wel goed om met het krachtenveld? En: wat wil ik voor mijzelf eigenlijk bereiken in de medezeggenschap? Hoe kan ik al die ontwikkelde competenties verzilveren in de medezeggenschap én in mijn reguliere loopbaan?”

Het hele jaar druk, druk met de medezeggenschap en (te) weinig tijd voor reflectie?
De summer coach medezeggenschap biedt een uitkomst. Eindelijk ruimte nemen om te bezien of je als OR-lid de goede dingen doet en of je ze op een goede manier doet.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Email
Aantal personen
Telefoon

Meer informatie

De Summer Course duurt twee dagen, waarbij je kunt kiezen tussen: 3, 4, 11, 12, 16, 17, 25, en 26 juli. De dagen mogen achter elkaar, of los van elkaar gepland worden.

Locatie: centraal in het land, of aan het strand, afhankelijk van reistijd deelnemers

Kosten: 350 euro per dag incl. lunch en alle overige kosten (geen btw)

Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de deelnemer is er een (telefonische) kennismaking met de deelnemer en de coach.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Huub Brinkhof: h.brinkhof@haagsebeek.nl

Strategisch? Summer Coach? Het wordt toch niet zwevend, he?

De zomerperiode is uitgerekend het moment om met jezelf aan de slag te gaan: wat maakt het medezeggenschapswerk zo interessant, wat heb je ervan geleerd in het afgelopen jaar, hoe houd je jezelf scherp op inhoud en proces, en hoe behoud je balans en energie? En wat ga je na de zomer anders doen, of helemaal niet meer doen? Allemaal kwesties die we aan de orde laten komen in deze Summer Coach strategische medezeggenschap. Dat is niet zwevend, want wij doen daar niet zwevend over. In tegendeel, we laten je ervaren dat zelfreflectie stevig op de inhoud is met respect voor de mens. Je gaat leren een andere strategie toe te passen: vooruit organiseren.

Hoe gaat dat, zo’n Summer Coach strategische medezeggenschap?

Jij als OR-lid staat centraal, jouw wens is onze opdracht.

  • Een andere kijk op organiseren

Wil jij meer aandacht voor structuur in de medezeggenschap, dan laten we je nadenken over diverse mogelijkheden om de ondernemingsraad (OR: hiermee bedoelen we elke medezeggenschapsvorm) op een hoger plan te krijgen. Je krijgt handreikingen in strategisch handelen in organisaties, we reiken je modellen aan die zich echt hebben bewezen. Ook ervaren we hoe innovatie in de publieke organisatie voet aan de grond krijgt: een andere kijk op organiseren die beter aansluit bij de praktijk van deze tijd en de continu veranderende omgeving waarin jouw organisatie te werk gaat. Dit is bruikbaar om de medezeggenschap anders in contact te brengen met de medewerkers.

  • Teamvorming

Wil je meer aandacht voor teamvorming in de eigen OR, dan nemen we je mee in de wereld van teamcoaching en teamresultaten. Hoe komt jouw OR tot een gedragen besluit, want je weet allang dat sommige leden zich niet zullen neerleggen bij meerderheid van stemmen. Je krijgt zicht op welke rol en invloed jij in dit proces hebt. Er zijn hele goede varianten in omloop die wij toepassen bij zelforganiserende teams. Laten we wel zijn, een OR is zo’n beetje het eerste zelforganiserende team in de organisatie toch?

  • Persoonlijke ontwikkeling

Wil je aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, over hoe je verworven competenties verder kan ontwikkelen of een plek even in je reguliere loopbaan, want er is een loopbaan na de medezeggenschap. Aan de hand van een coach kijk je verder dan komend jaar en tegelijkertijd bepaal je welke tussenstappen nodig zijn om daar te komen waar je wilt worden.

Dit zijn drie thema’s die centraal staan, natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng in het programma. Jouw vraag staat centraal, onderling reflecteren de deelnemers op hun vragen.

Naast een klein aandeel theorie is vooral de beleving en de eigen ervaring van onschatbare waarde. Dat doen we door actieve werkvormen.

Waar gaat dit plaatsvinden?
De zomer biedt gelegenheid om naar buiten te gaan: enkele onderdelen van het programma zullen we buiten uitvoeren en waar mogelijk ook wandelend. Op een mooie plek zullen we aan de slag gaan, individueel of in kleine groepen (deelnemers mogen dat aangeven). Bij een individueel traject zal de coach in een viertal sessies van twee naar het resultaat toewerken. Bij het werken in kleine groepen (rond 4 deelnemers) zal er in twee (losse of aaneengesloten) dagen gewerkt worden.
Afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers wordt op een zo'n centraal mogelijke plek afgesproken. Dit kan dus de zee of het bos of beide zijn.

Deze bijeenkomst is ook interessant voor deelnemers die eerder de workshops voorzitter en secretaris OR hebben gevolgd.


Wie is de begeleider?
De begeleider van de Summer Coach Strategisch Medezeggenschap is Huub Brinkhof.
Huub is sinds 2008 verbonden aan Haagse Beek als trainer en (NOBCO-)coach. Hij kent de medezeggenschap in publieke organisaties van binnenuit, hij heeft veel ervaring met het begeleiden van medezeggenschapsorganen, zelforganisatie en traint jaarlijks zo’n 25 mz-organen.

Als coach is hij gericht op wat de ander echt wil bereiken. Daarvoor bevraagt en luister hij kritisch. In groepsverband is hij in staat om snel en doeltreffend een open en veilige sfeer te creëren waarin ieders inbreng van waarde is.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.