Terug
Verdiepingssessies: concreet werken aan innovatie van publieke organisaties

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
9.00 uur
|
Plein 8c Den Haag

Verdiepingssessies: concreet werken aan innovatie van publieke organisaties

Innovatiemanagers publieke organisaties

Na de succesvolle introductie van het boek 'Van indammen naar laten stromen' wordt de onderstroom van innovaties in de publieke sector steeds meer zichtbaar. Tijd voor een volgende stap! Menno Spaan verzorgt verdiepingssessies waarin voor direct betrokkenen bij innovaties om aan de slag te gaan met structurele innovatie binnen hun publieke organisaties.

Van indammen naar laten stromen: hoe zorg je dat innovatie niet alleen van het innovatieteam is, maar uit de organisatie voortkomt? Hoe zet je innovatie in gang? Welke fasen doorloop je? Welke strategie kies je? Hoe monitor je op de voortgang? Hoe breng je een innovatie verder die zich in praktijk heeft bewezen? Deze vragen, met speciale aandacht voor de succesgebieden en het inrichten van structurele innovatie, worden behandeld tijdens de de verdiepingssessies over innovatie.

Doelgroep: een ieder die direct te maken heeft met innovatie (energietransitie, nieuwe technologische toepassingen, burgerparticipatie, omgevingswet, organisatieontwikkeling).

We kiezen voor een ontdekkende werkwijze: samen met elkaar uitwisselen, ervaringen delen en aanhouden tegen de werkwijze die in het boek 'Van indammen naar laten stromen' staat beschreven. Tussen de bijeenkomsten pas je het geleerde in praktijk toe. Maak een goede start na de zomer en geef je op!

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht