Terug
Verdiepingssessies: van politicus naar bestuurder

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

Verdiepingssessies: van politicus naar bestuurder

Voor bestuurders die politiek gekozen zijn, maximaal vier jaar ervaring

Het vak van bestuurder onderscheidt zich van het vak van politicus, in die zin dat je meer rollen vervult, te maken krijgt met een coalitiebelang, maar vooral ook in een ambtelijke organisatie die inhoudelijke aansturing vraagt. Hoe maak je een goede start van je coalitieperiode? Wat zijn de do's en don'ts? Hoe zorg je voor draagvlak voor je beleid? Hoe ga je om met weerstanden? Hoe organiseer je tegenspraak? En: hoe ga je om met ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie? In deze verdiepingssessies bespreken we de issues waar de deelnemers tegenaan lopen. We bespreken casuïstiek in een vertrouwelijke setting met tijd om echt even een pas op de plaats te maken en de diepte in te gaan. Waar nodig brengen wij een model in dat behulpzaam kan zijn.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Email
Aantal personen
Telefoon

Meer informatie

Drie sessies van drie uur in juli en augustus. Tijd wordt in overleg gepland. Maximale groepsgrootte: vijf deelnemers

Locatie: centraal in het land (Utrecht), of aan het strand (Den Haag), afhankelijk van reistijd deelnemers

Kosten: 220 euro per dag incl. lunch en alle overige kosten (geen btw)

Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de deelnemer is er een (telefonische) kennismaking van de deelnemer en de coach.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martha van der Schaar: m.vanderschaar@haagsebeek.nl

De bijeenkomsten worden begeleid door Menno Spaan en Martha van der Schaar van Haagse Beek.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht