Lean trajecten

De managementfilosofie Lean biedt een mooie, gefundeerde set aan instrumenten om vanuit medewerkersbetrokkenheid vorm te geven aan procesverbetering binnen de organisatie.

Lean trajecten

Wij zijn bekend met de instrumenten en passen deze toe. Daarbij vinden wij het belangrijk om de doelstellingen van processen centraal te stellen en de politiek bestuurlijke context niet uit het oog te verliezen. Lean is voor ons een instrument dat wij als onderdeel van verandertrajecten inzetten.

   • Opdrachtgever
    Landelijke Eenheid
    Periode
    Februari 2013 - augustus 2013
    Rol

    In nauwe afstemming met inhoudsdeskundigen, beleidsadviseurs en operationeel managers uitvoeren van een analyse middels de managementfilosofie Lean voor een tweetal werkprocessen. Procesverbeteringen zijn aan het verantwoordelijk management gepresenteerd en hebben vervolg gekregen in nieuwe werkwijzen. De managementfilosofie Lean is vervolgens aangepast in een vorm die aansluit op de dynamiek binnen de organisatie en met een passende verantwoordelijkheidsverdeling overgedragen aan de organisatie.

   • Opdrachtgever
    Handboekbeheergroep
    Periode
    November 2013 - februari 2014
    Rol

    Het begeleiden van de handboekbeheergroep in hun zoektocht naar effectievere werkwijzen ten aanzien van het handboek. We hebben gebruik gemaakt van verschillende instrumenten uit de Lean-methodiek, wat resulteerde in concrete verbeterpunten voor de korte termijn en een helder ideaalbeeld voor de toekomst.

    De drie reclasseringsorganisaties (3RO), te weten Reclassering Nederland, SVG Verslavingsreclassering en het Leger des Heils, hebben gezamenlijk één handboek. In dit handboek staan werkinstructies beschreven. Het handboek is toegankelijk voor al het personeel en dient als een naslagwerk voor de uitvoerende werkzaamheden van het personeel.

    De handboekbeheergroep is verantwoordelijk voor het bijhouden van het handboek. Naar aanleiding van nieuw of gewijzigd beleid, is het mogelijk dat werkprocessen en -instructies ook wijzigen. Omdat het handboek als naslagwerk wordt gebruikt is het zaak deze zo actueel mogelijk te houden. De tijd tussen een definitieve beleidswijziging en een update van het handboek, moet derhalve zo kort mogelijk zijn.

    Gedurende het traject hebben we gezamenlijk met de betrokkenen het proces van beleid tot instructietekst in het handboek op diverse manieren en zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt. Dit hebben we o.a. gedaan middels een waardestroomanalyse. Met dit instrument wordt zichtbaar waar verspillingen zoals wachttijd of fouten zich in een proces bevinden.

    Het uitwerken van het proces leidde tot een aantal opmerkelijke inzichten. Hieruit is, na afstemming met andere betrokkenen, gezamenlijk geconcludeerd dat de huidige werkwijze drastisch moet worden herzien. Het samen nadenken over (proces)verbetering heeft een geheel nieuwe manier van denken over het informeren van medewerkers opgeleverd.