Powered by Haagse Beek

Webinars

Webinars voor de frontwerkers en thuiszitters. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden. Het grootste aanbod van webinars in Nederland vindt u hier.

Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina om op de hoogte te blijven. We hopen dat u ervan zult genieten!

 • Veerkracht in projectteams

  Menno Valkenburg, Hans Veenman
  |
  Veerkracht, Projectmanagement

  Om een project tot een goed einde te brengen moeten teams veerkracht tonen. Het ene team lijkt daar beter in dan het andere team. Hoe kan een goede teamontwikkeling helpen bij veerkrachtig handelen wanneer dat nodig is? Hans Veenman en Menno Valkenburg delen in dit webinar een aantal voorbeelden van project teams die veerkracht toonden door de diversiteit van het team. Zij bespreken daarbij het teamontwikkelingsmodel dat zij gebruiken bij het begeleiden van teams en dat zij beschreven in het boek "Vijf frustraties van projectmanagers ...en wat je ermee kunt doen!

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • De waarheid ligt niet in het midden

  Harold Janssen
  |
  Veerkracht

  Een helder principe dat ter plekke z‘n vorm krijgt. De Romeinen wisten zo eeuwenlang een eindeloos en eindeloos geschakeerd rijk te besturen. Goed koopmanschap - de rechter mocht bepalen of daarvan ter plekke sprake was. Precies het tegenovergestelde daarvan is de bureaucratie: dezelfde regels gelden overal, ongeacht de context. Vooral de Pruisen waren er vermaard om. Als middel tegen willekeur. Goed koopmanschap vs aanbestedingsregels. Veerkracht vs robuustheid.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Veerkracht betekent van globalisering naar lokalisering!

  Jaap Peters
  |
  Veerkracht

  Onze economische en organisatorische systemen zouden veerkrachtiger moeten zijn, zodat het een crisis als deze het hoofd kan bieden. Op een geglobaliseerde markt trekt het één het ander omver. We zien dat nu dagelijks en met de kennis van vandaag is deglobaliseren het devies. Op organisatieniveau zien we iets vergelijkbaars. Ori Brafman schreef in 2006 het boek The starfish and the spider 'als bij McDonald's het centrale systeem (het hoofd van de spin) wegvalt liggen alle filialen gelijk plat'. Als een zeester één van de vijf 'poten' kwijt raakt, gaan de andere vier gewoon verder. Laten we dat veerkracht noemen. Jaap zal de ideeën van de Oostenrijker bestsellerauteur Christian Felber over deglobalisering en die van Ori Brafman over de zeester door de onze culturele Rijnlandse roots halen en kijken waar ze aansluiten en of we er wat mee kunnen?

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Psychologische Veerkracht

  Saskia Rodenburg
  |
  Veerkracht, Thuiswerken

  Psychologische veerkracht is de mogelijkheid om succesvol om te gaan met een crisis en om snel terug te keren naar pre-crisis-status. Hoe verschillen wij mensen in de omgang met (emotionele) tegenslag? Welke copingsstrategieën (to cope with = omgaan met) hanteren wij en welke strategieën zijn het meest effectief?

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Startups & Downs; een persoonlijk verhaal over een innovatieavontuur, en over hoe om te gaan met tegenslag

  Arthur Tolsma
  |
  Veerkracht, Ondernemerschap

  Innovatie klinkt mooi, maar is moeilijk. Want als je een écht goed idee bedenkt, dan moet dat toch wel succesvol worden? Nee dus. Het innovatiepad is kronkelig, listig en je verdwaalt er snel. Een idee is vaak het beginpunt, maar om een idee naar de markt te brengen volgt niemand een rechte lijn.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Hoeveel veerkracht heb jij?

  Eelke Wielinga
  |
  Veerkracht, Thuiswerken

  In een crisis heb je veerkracht nodig om overeind te blijven. Hoeveel veerkracht heb jij? Wat maakt dat je veerkracht hebt, waar haal je die vandaan? Waarom lukt het de één beter dan de ander? Hoe doen planten en dieren dat eigenlijk? Mierenkolonies? Ecosystemen? En als we onszelf nou eens beschouwen als deel van een ecosysteem: wat kunnen we dan leren van de manier waarop natuurlijke systemen hun veerkracht hebben georganiseerd?

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Hoe tonen lerende organisaties veerkracht?

  Menno Spaan
  |
  Veerkracht

  Vrijwel geen enkele organisatie ontkwam de afgelopen weken aan het treffen van bijzondere maatregelen. Welke ingrepen moest u doen bij de omschakeling naar de crisismodus? Het primair proces stilleggen of juist opschalen? Focussen of diversifiëren? Op afstand aansturen of de werkomgeving aanpassen? Hoe bijzonder die ingrepen ook waren, uw organisatie maakte daarbij gebruik van enkele basale mechanismen. Die zouden ook onder normale omstandigheden goed moeten functioneren, maar ze werden bij aanvang van de coronacrisis op een unieke manier beproefd. Juist nu de gang van zaken nog vers in uw hoofd zit, is het daarom goed om te reflecteren op het leiderschap in uw organisatie. Menno Spaan stelt een aantal vragen om te reflecteren op de veerkracht in uw organisatie.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Hoe leren we als individu en organisatie veerkrachtig te zijn?

  Matthijs Steeneveld
  |
  Veerkracht

  Tegenslag is niet leuk, maar hoort bij het leven. Proberen dat 100% te controleren of te vermijden is nooit haalbaar en kan averechts werken. Hoe leren we als individu en organisatie veerkrachtig te zijn? Hoe kun je omgaan met verandering, tegenslag en stress? Vanuit de (positieve) psychologie geeft Matthijs Steeneveld praktische handvatten en inzichten.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Hoe versterk ik mijn veerkracht bij grote veranderingen in mijn werk?

  Huub Brinkhof
  |
  Veerkracht

  In zijn werk als coach komt Huub Brinkhof veel professionals tegen die even hun veerkracht 'kwijt' zijn. Je beschikt al over veerkracht, het is soms alleen even zoeken waar je hebt gelaten. Hij geeft in dit webinar manieren om de juiste handvatten te vinden voor situaties in het werk waarin een beroep op je veerkracht wordt gedaan. Hij gebruikt methodieken die echt geen rocket science bevatten en ook zeker toepasbaar zijn bij zelfcoaching in deze complexe periode vol onzekerheden.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Het jaar 2050, hoe gaan wij daar mee om en zijn wij daar klaar voor?

  Boke de Pater
  |
  Veerkracht, Innovatie

  In 2050 zijn wij, volgens recente VN prognoses, met 9,7 mld. mensen op aarde en woont ~75% van al die mensen in (sterk) verstedelijkte gebieden. Al dragen India en Afrika relatief het sterkst hieraan bij, het zal een enorme impact hebben op de gehele wereld. Denk aan milieu, klimaat, maar ook aan de transities op het gebied van energie, zorg, agri, voedsel, mobiliteit, lokale economie, werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid. De coronacrisis leert dat het voor ons een hele grote uitdaging is om mondiaal, regionaal en lokaal goed georganiseerd daarmee om te gaan. Doen we dan niets om ons op 2050 voor te bereiden? Wat gebeurt er zoal? Wat kunnen we doen? Grote vragen voor complexe uitdagingen. Maar, de antwoorden liggen dichterbij dan je denkt.

  Klik hier om het webinar terug te kijken
 • Veerkracht in buurten en wijken? Hoe boor je dat aan?

  Birgit Oelkers
  |
  Veerkracht

  Ze zijn er: buurten en dorpen met sterke gemeenschappen, waar bewoners in crisistijden meteen veerkrachtig weten te handelen, direct in actie komen, allerlei creatieve oplossingen bedenken en initiatieven ondernemen. Daarmee helpen ze niet alleen elkaar, maar worden ze ook een geweldige partner voor professionele organisaties én besparen ze de gemeente geld. Hoe kun je als gemeente aan het ontstaan en voortbestaan van veerkrachtige gemeenschappen bijdragen? En welk soort overheidshandelen verzwakt hen juist? Birgit Oelkers reflecteert op praktijkvoorbeelden, waar in schijnbaar passieve buurten levendige communities zijn ontstaan.

  Klik hier om het webinar terug te kijken

Mogelijk gemaakt door Haagse Beek

Publieke organisaties mooier en beter maken

Wilt u worden geïnformeerd over aankomende sessies? Laat uw e-mailadres achter om ieder weekend het programma van de aankomende week te ontvangen.

Wij respecteren uw privacy.