Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen vanuit een knellend probleem, een ambitie, of een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen, samen met circa 60 associates die aan ons zijn verbonden. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Elyse Rentier

Organisatieadviseur; bestuurskundige

Bij Haagse Beek krijg ik de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan thema’s die er echt toe doen. Daarbij spreken onze visie en aanpak mij aan: samen met bestuurders en medewerkers in organisaties werken aan duurzame verandering, zonder de vaak complexe realiteit uit het oog te verliezen.

Ik houd mij bezig met organisatie- en formatievraagstukken, draag bij aan verschillende vormen van onderzoek naar de inrichting van organisaties en help bij het invoeren van nieuwe concepten in organisaties zoals zelfsturing.

Blogs van Elyse Rentier

Projecten van Elyse Rentier

organisatie
opdrachtgever

Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad

Juni 2016 - september 2019

Voor de OR-leden van de financiële commissie heeft Haagse Beek een tweedaagse verdiepingstraining verzorgd. Verschillende elementen uit de Planning & Control-cyclus kwamen aan bod. In een tweedaagse training voor de gehele OR is vervolgens aandacht besteed aan hoe de OR zich proactief kan opstellen bij komende organisatieveranderingen.

In een vervolgtraining met een deels vernieuwde OR hebben we onder meer besproken wat de OR in de afgelopen tijd succesvol heeft gemaakt en wat nodig is voor het komende jaar. We hebben het inhoud-proces-procedure model behandeld en middels een rollenspel geoefend met wat dit betekent voor het gesprek met de bestuurder. De training leverde de OR een concreet plan op voor de uitwerking van inhoudelijke speerpunten en handvatten voor het contact met de bestuurder.

De OR-leden beoordeelden de training met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7.

Onderzoek en advies zelfsturing

Januari 2019 - juli 2019

De gemeente Woerden wil een organisatie zijn waar de waarden eigenaarschap, avontuur en samenspel centraal staan en wil daarvoor verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen. Op een aantal plekken wordt al zelfsturend gewerkt. De directie heeft daarom gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden van zelfsturing voor de gemeente Woerden: past zelfsturing bij ons en zo ja, wat is dan de 'Woerdense definitie'?

Als onderdeel van de projectgroep die dit onderzoek leidde, boden wij advisering en projectondersteuning. Naast de projectgroep werden drie groepen gevormd met enthousiaste én kritische medewerkers, managers en een directielid. Gedurende het onderzoek dachten zij in verschillende sessies mee over hoe zelfsturing binnen Woerden vorm zou kunnen krijgen. We hadden daarbij in het bijzonder aandacht voor wat zelfsturing vraagt van de teams bedrijfsvoering.

Het onderzoek leverde een advies aan de directie op waarin een vorm voor zelfsturing binnen Woerden is uitgewerkt. De risico's van zelfsturing en beheersmaatregelen daarvoor kregen in dat advies ook een plek. Op basis van dit advies zal de directie het besluit nemen over de toekomst van zelfsturing binnen de gemeente Woerden.

Jaarlijkse training van de ondernemingsraad

November 2016 - september 2019

De CIHN is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. Binnen de coöperatie wordt samengewerkt voor het leveren van chronische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De ondernemingsraad van het CIHN heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de jaarlijkse trainingsdagen reflecteert Haagse Beek met de OR op inhoud, proces en relatie, door middel van de communicatiedriehoek. Er is aandacht voor teambuilding en ieders kwaliteiten en valkuilen. De OR staat stil bij de eigen missie en visie, denkt na over relevante ontwikkelingen en concretiseert de prioriteiten voor de komende periode, met aandacht voor de zichtbaarheid van de OR en het contact met de achterban.

"Fijn dat de cursus praktijkgericht is, ook omdat de trainer de organisatie inmiddels een beetje kent en daar goed op inhaakt. Werkt erg prettig." - deelnemer

De OR-leden beoordeelden de laatste training met een rapportcijfer van 8,75.

Tweedaagse training onderdeelscommissie

November 2019

Met een onderdeelscommissie van NS Reizigers hebben we gereflecteerd op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar een nieuw medezeggenschapsjaar. Langs de gouden cirkel van Simon Sinek hebben we gekeken naar het waarom, hoe en wat van de OC. De OC-leden hebben elkaar beter leren kennen door inzicht in elkaars DISC-profiel en bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. Er was veel aandacht voor de onderlinge samenwerking, het geven van feedback en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen over ieders inzet in de OC.

"Jullie schakelen in de veranderende situaties vond ik bewonderenswaardig en ook de aanspreekbaarheid van de trainers was top." - deelnemer

Gemiddeld rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,7

Begeleiding OR 'samenzeggenschap'

Januari 2020

De zorgorganisatie Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

De ondernemingsraad van Humanitas DMH is eind 2019 met de toenmalige bestuurder gestart met een pilot 'samenzeggenschap'. In plaats van de klassieke manier van medezeggenschap, ziet de OR van Humanitas DMH een toekomst voor zich waarin de teams met elkaar beslissingen nemen over zaken die hun werk of werkomgeving direct beïnvloeden.

Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we twee heidagen begeleid waarin we met de OR een strategie hebben bepaald, concrete acties hebben geformuleerd en geoefend hebben met de vaardigheden die nodig zijn om hier vorm aan te geven.

Tweedaagse training ondernemingsraad

Maart 2020

Voor de ondernemingsraad van de SKH hebben we een tweedaagse training verzorgd. We keken terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Aan de hand van concrete casussen die spelen binnen de organisatie hebben we nagedacht over hoe de OR hier het beste mee om kan gaan. Wat is de ruimte die de WOR hierin geeft en welke ruimte kan de OR voor zichzelf nemen? En hoe kan de OR zorgen voor goede afstemming met de bestuurder en de achterban? De tweedaagse leverde een concreet plan van aanpak op waar de OR meteen mee aan de slag kan.

"Goede afwisseling tussen onderdelen, ruimte voor eigen inbreng en fijne trainers om naar te luisteren. Gezellig en heel leerzaam!"

- deelnemer

Gemiddeld rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

Nieuwsbrief

Niets missen op het gebied van publieke vernieuwing? Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over een thema. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort en zonder PR-praat. Wij respecteren uw privacy.