Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Gé Jenniskens

Organisatieadviseur; personeel & arbeid, diverse trainingen/opleidingen

Mijn ervaring als adviseur heb ik het eerste decennium van mijn loopbaan opgedaan als HRM-adviseur. Eerst bij de Luchtmacht en later bij de provincie Flevoland. Sinds 2005 heb ik gewerkt voor diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties en dat doe ik nu nog steeds met veel plezier. Ik houd me bezig met organisatieveranderings-, vernieuwings- en mobilteitsvraagstukken, de laatste jaren met name in O&F-trajecten. Door de rijkdom aan contacten en opdrachtgevers binnen de overheid, is dit bureau voor mij een verfrissende plek om te werken.

Casussen van Gé Jenniskens

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2009 - december 2013
   Rol

   Beleidsvoorbereiding en implementatie van het ambitiedocument ‘Vernieuwing Organisatie en Formatie van de Dienst Justis’.

   In deze rol verantwoordelijk voor taken als: organisatie- en procesanalyse, bezien werkprocessen, ontwikkeling, advisering en afstemming van verbetervoorstellen met inhoudsmensen, directie, middenmanagement en medezeggenschap, (inhoudelijke) begeleiding van de implementatieprojecten bij de uitwerking van de inrichtingsprincipes en -keuzes tot op afdeling, team en functieniveau, de ontwikkeling, begeleiding en uitvoeringscoördinatie van dynamische reorganiseren, advisering en coördinatie van de implementatie van Functiegebouw Rijk, beoordeling van werkpakketten, bezien van de ‘was-wordt’ lijst, (rechtspositionele) voorlichting en interne en externe communicatie met de organisatie en departement, advisering en coaching HRM-adviseurs en medezeggenschap, advisering individuele rechtspositionele casuïstiek en begeleiding plaatsingsadviescommissie.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2009 - december 2013
   Rol

   Programmacoördinatie en -management van 11 implementatieprojecten. Actief met de afstemming met en advisering van het directieteam, de departementsleiding, de ondernemingsraad en het departementaal georganiseerd overleg, de coaching van de inhoudelijke projectleiders en de interne communicatie.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2009 - december 2013
   Rol

   Opstellen notitie loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid en uitvoering hiervan binnen de organisatie. Begeleiding HRM-adviseurs bij individuele casuïstiek.

  • Opdrachtgever
   Stafbureau Vliegbasis Eindhoven
   Periode
   Januari 1995 - december 2000
   Rol

   Als personeelsconsulent (200 personeelsleden) actief met advisering en ondersteuning op alle HRM gebieden. Daarnaast veel aandacht besteed aan begeleiding bij de verwerking van de herculesramp en bij diverse organisatie- en cultuurveranderingen, o.a. de decentralisatie van diverse P&O-taken en bevoegdheden.

  • Opdrachtgever
   Stafbureau Vliegbasis Eindhoven
   Periode
   Januari 1995 - december 2000
   Rol

   Verantwoordelijk voor de oprichting en het operationeel management van een stafbureau voor een unit met als klant Eindhoven Airport.

  • Opdrachtgever
   Koninklijke Luchtmacht
   Periode
   Januari 1995 - december 2000
   Rol

   Het adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement over de veranderkundige aanpak ten behoeve van verbeterd economisch beheer (invoering P&C organisatie) en integrale kwaliteitszorg (invoering INK).

  • Opdrachtgever
   Algemene Inspectiedienst en Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
   Periode
   Januari 2007 - december 2009
   Rol

   Analyse van werkprocessen en beleidsvoorbereiding t.b.v. het organisatieontwikkelingstraject ‘de Andere Algemene Inspectiedienst (AID)’ en aansluitend actief in de volledige integratie van AID, Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit met 500 fte taakstelling (oorspronkelijk 2500 fte).

   Taken waren o.a.: regievoering en schrijver van het organisatiebesluit ‘de Andere AID’ en ontwikkeling en schrijver van het fusieplan ‘kaderbesluit nieuwe VWA’, advisering en afstemming met inhoudsmensen, middenmanagement en directie van het agentschap en het departement over organisatie-inrichtingsprincipes en -keuzes op strategisch en tactisch niveau, bepaling werkpakketten en O&F. Mede ontwikkelen van de reorganisatieaanpak op basis van dynamisch reorganiseren. Begeleiden O&F-traject.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2007 - december 2009
   Rol

   Verantwoordelijk voor het opstellen van de strategische HRM-notitie en de nota mobiliteitsbeleid voor de AID en de fusie/afslanking van de drie agentschappen. Daarnaast actief met de coaching van HRM-adviseurs en de ontwikkeling van een cyclische aanpak voor de strategische personeelsplanning.

  • Opdrachtgever
   Programmamanager OP 2015
   Periode
   Juli 2013 - maart 2014
   Rol

   Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Er werken zo’n 9000 mensen, verspreid over ruim 200 locaties. Haagse Beek heeft Rijkswaterstaat geadviseerd over beleidsmatig en organisatorische vraagstukken en het ondersteunen bij het implementeren van het Ondernemingsplan 2015 middels dynamisch reorganiseren. Met dit plan regisseert Rijkswaterstaat een grote verandering binnen de organisatie. Doel is een kleinere en slagvaardigere organisatie met de realisatie van een taakstelling van ca 1500 fte in 2018. Daarvoor is de organisatie opnieuw ingericht rond de hoofdprocessen van Rijkswaterstaat, met een landelijke inrichting van de operationele processen. Door middel van een dynamische organisatiewijziging zijn de werkprocessen grotendeels herontworpen en daarop zijn dienstonderdelen nieuw gevormd en ingrijpend gewijzigd.

   Rol/onderwerpen: Haagse Beek was verantwoordelijk voor ontwikkeling, advisering en afstemming van procesaanpak, programmacontrol, dynamisch reorganiseren en de organisatie-inrichting door ondersteuning bij de uitwerking van de inrichtingsprincipes en -keuzes tot op afdeling, team en functieniveau voor één van de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (750 fte). Advies daarbij over formatieomvang en -inrichting, Functiegebouw Rijk en functiewaardering.
   De uitwerking is daarbij vastgelegd in het nieuwe O&F-rapport van Rijkswaterstaat.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht