Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Hyle Logtenberg

Organisatieadviseur; doctoraalstudie biologie, diverse trainingen

Tijdens het laatste deel van mijn loopbaan bij het Nederlands Forensisch Instituut heb ik veel ervaring opgedaan in de medezeggenschap, onder andere op departementaal niveau. Een rol als onafhankelijk denker past mij goed. Ik probeer een probleem op verschillende manieren te bekijken. Het is mooi als daar nieuwe dingen uit ontstaan. Wat mij aantrekt in ons bureau is de balans die we daarin vinden. Enerzijds tijd en ruimte om echt met vernieuwing bezig te zijn, anderzijds het oog op praktische toepasbaarheid

Blogs van Hyle Logtenberg

Casussen van Hyle Logtenberg

  • Opdrachtgever
   Justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt
   Periode
   Maart 2012 - augustus 2012
   Rol

   Onderzoek naar problematiek regelingen omtrent roosters en inpassing hiervan voor ondernemingsraad en bestuurder.

  • Opdrachtgever
   Sectordirectie Forensische Zorg, groepsondernemingsraad
   Periode
   Maart 2013 - juni 2013
   Rol

   Begeleiding van de groepsondernemingsraad met het oog op Masterplan DJI.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,3

  • Opdrachtgever
   Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, ondernemingsraad
   Periode
   December 2011 - maart 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst en vervolgdag OR FPC Veldzicht.

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   September 2012 - oktober 2012
   Rol

   Competentietraining (voorbereidingsdag en tweedaagse) voor de voorzitters en ambtelijk secretarissen van de ondernemingsraad en onderdeelcommissies.

  • Opdrachtgever
   Directie Personeel en Organisatie
   Periode
   Februari 2005 - juni 2012
   Rol

   Verzorgen trainingstraject thematraining Planning & Control, strategisch adviseren voor ondernemingsraden, groepsondernemingsraden en onderdeelcommissies. De training wordt bekostigd door P&O en is beschikbaar voor alle medezeggenschapsorganen.

  • Opdrachtgever
   Bestuursdepartement, groepsondernemingsraad
   Periode
   Februari 2010 - april 2012
   Rol

   Training en begeleiding van de groepsondernemingsraad. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij met elkaar stil gestaan bij de onderlinge samenwerking en de prioriteiten voor de komende periode.

  • Opdrachtgever
   Rechtbank Zeeland - West-Brabant, ondernemingsraad
   Periode
   September 2013
   Rol

   Begeleiding eendaagse bijeenkomst van de ondernemingsraad. De OR heeft teruggekeken op de voorgaande periode en hier succesfactoren uit gedestilleerd, de interne werkwijze geëvalueerd en aangescherpt en is bezig geweest met de teamsamenstelling (sterktes en zwaktes). Tevens zijn doelstellingen voor de komende periode bepaald en plannen gemaakt ter uitvoering en communicatie van deze doelen.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 7,9

  • Opdrachtgever
   Rechtbank Maastricht, ondernemingsraad
   Periode
   Februari 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

  • Opdrachtgever
   Rechtbank Roermond, ondernemingsraad
   Periode
   Februari 2012
   Rol

   Begeleiding tweedaagse bijeenkomst.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht