Adviseurs

Dit zijn wij. Wij vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. Wij zijn op zoek naar verbetering en werken nauw samen met adviseurs uit het veld die onze expertise waar nodig aanvullen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Manfred Devilee

Associate; doctoraalstudie personeelwetenschappen en veranderkunde

Mensen in verbinding brengen en de energie die daarbij vrijkomt richten op een verandering die ervaren wordt als een place to be, als een nastrevenswaardig doel. Dat is mijn passie en ik zie dat het werkt in organisaties die in verandering zijn. Het is een proces dat zowel vrijheid als chaos kent, als ook een strakke regie nodig heeft. De energie gaat dan in één richting stromen. De Haagse beek is daarbij een mooie metafoor: een beek die stroomt vanaf een bron in de duinen, soms tegen de natuurlijke stroomrichting in. De adviseurs van Haagse Beek delen mijn visie en stimuleren mij om deze in praktijk te brengen.

Casussen van Manfred Devilee

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2011 - december 2013
   Rol

   Het ontwikkelen en implementeren van een ander sturingsmodel voor de Dienst ICT, herinrichting van de werkprocessen en het inrichten van een nieuw functiegebouw. Valideren van het functie-transitieproces.

  • Opdrachtgever
   Gemeente Enschede en Hengelo
   Periode
   Januari 2008 - december 2010
   Rol

   Zorg dragen voor harmonisatie van de functiewaarderingssystematiek van beide steden door het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe systematiek van functies beschrijven en waarderen, in nauwe samenwerking met het voltallige management.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2006 - december 2008
   Rol

   Als hoofd P&O en strategisch HR beleidsadviseur verantwoordelijk voor het HR beleid van de gemeente, waaronder het ontwikkelen en implementeren van een strategisch HR beleidskader en in het verlengde daarvan het professionaliseren van de HR adviseurs en het HR instrumentarium. Tevens HR beleid geharmoniseerd in het kader van H2O, de samenwerking tussen Heerde, Hattem en Oldebroek.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2012 - december 2013
   Rol

   Het opzetten, voorbereiden en begeleiden van het reorganisatieproces van de gemeente Leidschendam-Voorburg in het kader van de omschakeling naar een regiemodel. Parallel daaraan het professionaliseren van de HR instrumenten en de HR adviseurs naar de rol van strategisch HR business partner.

  • Opdrachtgever
   Servicepunt71
   Periode
   Januari 2014 - december 2014
   Rol

   Het adviseren van de gemeentesecretarissen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, bij het ontwikkelen, harmoniseren en implementeren van HR beleid en bijpassend HR instrumentarium. Daartoe onder mijn verantwoordelijkheid overleg gepleegd met de vakorganisaties in het GGO (Gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg) van de vier gemeenten. Het betreft onder meer de harmonisatie van de lokale arbeidsvoorwaarden in combinatie met invoering van de werkkostenregeling, de harmonisatie van de arbodienstverlening met in het verlengde daarvan de aanbesteding van ZZP bedrijfsartsen en een nieuw systeem van de VNG (HR21) voor het beschrijven en waarderen van functies.
   De opdracht werd uitgevoerd vanuit Servicepunt71, het Shared Service Center in de Leidse Regio.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2009 - december 2011
   Rol

   Als hoofd P&O voorbereiden van de omschakeling naar een regiemodel, ontwikkelen en implementeren van een strategisch HR beleidskader met in het verlengde daarvan het professionaliseren van het HR instrumentarium en het daartoe onder meer begeleiden van HR aanbestedingsprocedures.

  • Opdrachtgever
   Directie
   Periode
   Januari 2008 - december 2009
   Rol

   Als hoofd P&O en strategisch HR beleidsadviseur verantwoordelijk voor het HR beleid van de gemeente, waaronder het ontwikkelen en implementeren van een strategisch HR beleidskader in een, door een recente herindeling, complexe politiek/bestuurlijke context. In het verlengde daarvan het professionaliseren van de HR adviseurs en HR instrumentarium, zoals strategisch opleidingsbeleid en een nieuwe insteek met betrekking tot beleid en inrichting van de HR gesprekkencyclus en het beoordeling- en beloningsbeleid.