Adviseurs

Dit zijn wij. Wij vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. Wij zijn op zoek naar verbetering en werken nauw samen met adviseurs uit het veld die onze expertise waar nodig aanvullen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Munish Ramlal

Organisatieadviseur; oud-adviseur Nationale ombudsman; gepromoveerd rechtssocioloog; bestuurder/ toezichthouder.

Gedrevenheid voor de publieke sector. Dat is wat mij drijft en wat ik voel bij de adviseurs van Haagse Beek. Het gaf voor mij de doorslag om te kiezen voor deze organisatie na vijf jaar als adviseur van de Nationale ombudsman.

Voor mijn tijd bij de ombudsman, promoveerde ik aan Erasmus Universiteit en gaf ik er les. In 2012 kwam ik in contact met Alex Brenninkmeijer en werd ik een van zijn stafadviseurs. Daarna volgde Reinier van Zutphen, de huidige ombudsman. In mijn rol stond ik op een ‘drielandenpunt’ in het openbaar bestuur en heb ik expertise ontwikkeld op de thema’s: behoorlijke bestuur’(good governance), lerende overheid en klachtenmanagement.

Vaak genoeg heb ik gezien hoe belangrijk een goed functionerende publieke sector is voor mensen en wat er gebeurt als het misgaat. Bijvoorbeeld voor gezinnen met een gehandicapt kind (PGB), mensen met schulden (WSNP) of kleine ondernemers (Belastingen).

Publieke management is moeilijk en soms heeft het meerwaarde om een externe erbij te betrekken die van buiten naar binnen kan (mee)kijken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan een mooie overheid.

Specialismen:
- De kunst van het goede gesprek: dagvoorzitter, rondetafelgesprekken.
- Een klacht als kans: klachtenmanagement, burger centraal.
- De goede dingen goed doen: visie- & strategievorming.
- Procesbegeleiding: mediation en conflicthantering.

Blogs van Munish Ramlal