Adviseurs

Dit zijn wij. U kunt ons benaderen voor een knellend probleem, een ambitie, of vanuit een ongedefinieerd gevoel van urgentie. In onze analyse en aanpak benutten wij de brede verscheidenheid van ons team en kijken we over domeinen heen. Duurzame verandering is voor het uitgangspunt. Wij zijn resultaatgericht en gaan tot het maximale om zaken in praktijk werkend te krijgen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Munish Ramlal

Organisatieadviseur; oud-adviseur Nationale ombudsman; gepromoveerd rechtssocioloog; bestuurder/ toezichthouder.

Gedrevenheid voor de publieke sector. Dat is wat mij drijft en wat ik voel bij de adviseurs van Haagse Beek. Het gaf voor mij de doorslag om te kiezen voor deze organisatie na vijf jaar als adviseur van de Nationale ombudsman.

Voor mijn tijd bij de ombudsman, promoveerde ik aan Erasmus Universiteit en gaf ik er les. In 2012 kwam ik in contact met Alex Brenninkmeijer en werd ik een van zijn stafadviseurs. Daarna volgde Reinier van Zutphen, de huidige ombudsman. In mijn rol stond ik op een ‘drielandenpunt’ in het openbaar bestuur en heb ik expertise ontwikkeld op de thema’s: behoorlijke bestuur’(good governance), lerende overheid en klachtenmanagement.

Vaak genoeg heb ik gezien hoe belangrijk een goed functionerende publieke sector is voor mensen en wat er gebeurt als het misgaat. Bijvoorbeeld voor gezinnen met een gehandicapt kind (PGB), mensen met schulden (WSNP) of kleine ondernemers (Belastingen).

Publieke management is moeilijk en soms heeft het meerwaarde om een externe erbij te betrekken die van buiten naar binnen kan (mee)kijken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan een mooie overheid.

Specialismen:
- De kunst van het goede gesprek: dagvoorzitter, rondetafelgesprekken.
- Een klacht als kans: klachtenmanagement, burger centraal.
- De goede dingen goed doen: visie- & strategievorming.
- Procesbegeleiding: mediation en conflicthantering.

Casussen van Munish Ramlal

  • Opdrachtgever
   Ondernemingsraad
   Periode
   April 2017 - juni 2017
   Rol

   De ondernemingsraad heeft Haagse Beek gevraagd om de nieuwe OR te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positiionering naar de wor-bestuurder. In het onderdeel positionering naar de wor-bestuurder hebben de OR-leden in een praktijksimulatie verschillende communicatiestijlen ervaren en is gewerkt aan bewustwording van de eigen effectiviteit.

   Extra informatie

   Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5

  • Opdrachtgever
   Sterke Schouders. Sterke Stad
   Periode
   Juni 2017
   Rol

   De Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij visie- en beleidsvorming. Haagse Beek organisatieadvies is gevraagd om een interactief gesprek met bewoners uit de stad te begeleiden. De ambtenaren hadden hiermee de handen vrij om vragen te stellen en volwaardig deel te nemen aan het gesprek. De uitkomsten van het gesprek zijn ter beschikking gesteld aan het stadsbestuur, met als doel om met de input vanuit de stad (op thema's van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd) aan de slag te gaan.

  • Opdrachtgever
   OR
   Periode
   Oktober 2017
   Rol

   Gemeente Velsen is een gemeente met ruim 67.500 inwoners en de gemeentelijke organisatie heeft een OR van 11 leden. De OR heeft Haagse Beek organisatieadvies gevraagd om een te training te verzorgen, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op op handen zijnde organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met Ijmondgemeenten. De OR is onder begeleiding van de adviseurs voorbereid op positionering, krachtenveld en strategisch functioneren.

  • Periode
   Mei 2017 - juli 2017
   Rol

   ParkeerService is het uitvoeringsbedrijf van de gemeentelijke Coöperatie U.A. en beheer en exploiteert parkeergarages door Nederland heen. Bij de organisatie is een veranderstrategie ingezet waarbij wordt geëxperimenteerd wordt met een nieuwe werkwijze. Haagse Beek evalueert deze pilots door middel van het inzetten van een cultuurinterventie. Met de medewerkers wordt gesproken over waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben om hoogwaardige service te verlenen die past bij ParkeerService.

Blogs van Munish Ramlal

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht