Adviseurs

Dit zijn wij. Wij vullen elkaar aan, leren van elkaar en delen onze ervaringen. Wij zijn op zoek naar verbetering en werken nauw samen met adviseurs uit het veld die onze expertise waar nodig aanvullen. Klik op ons voor meer informatie.

Terug

Suzanne Wilders

Assessmentpsycholoog; doctoraalstudie sociale en organisatiepsychologie, coachingsopleiding

Mijn werkervaring ligt met name op het gebied van assessments, coaching en mobiliteitsvraagstukken, zowel in de profit als in de non-profit sector. Wat mij in mijn werk voldoening geeft, is om iemand meer inzicht te geven in zijn of haar gedrag en om iemand op weg te helpen. Niet door antwoorden te geven, maar vooral door naast je te gaan staan en verschillende mogelijkheden en eventueel belemmeringen te onderzoeken. Ik houd ervan om spelenderwijs, maar zeker ook doelgericht, concreet en praktisch te werk te gaan. Echt contact hebben met anderen, waarin zowel krachtige als kwetsbare kanten gedeeld kunnen worden, vind ik ontzettend mooi en belangrijk. Haagse Beek is een professioneel en eigentijds adviesbureau dat mij inspireert door de open benadering en de veelzijdigheid aan contacten en onderzoeken.