Fouten maken mag! Maar hoe doe je dat?

Fouten maken mag. Dat is de slogan die regelmatig te lezen valt in managementliteratuur. Sommigen gaan zelfs verder: 'fouten maken moet, als je verder wilt komen. Verder als individu, verder als organisatie. Fouten maken is goed voor de professionele ontwikkeling.'

Fouten maken mag! Maar hoe doe je dat?

En dat lukt: er gaat met grote regelmaat iets fout. Individueel, in organisaties. Ook in het publieke domein. De kranten en sociale media berichten er graag over. "Hoe kon dit gebeuren, wat moeten we doen om dit in de toekomst te voorkomen?"

Ik herken het leereffect van fouten maken uit mijn dagelijkse praktijk. Vooral als in een opdracht mijn advies overgenomen wordt en ik betrokken blijf bij de implementatie en het inregelen van een organisatieverandering. Van fouten maken leer ik en daar hebben opdrachtgevers dan weer veel aan. Maar het is niet makkelijk.

Ik zie de worsteling bij opdrachtgevers als zij door een (of mijn) fout verantwoording af moeten leggen aan een college van B&W, aan de gemeenteraad of het bestuur. In die positie wil ik hen niet brengen. En om dat te voorkomen word ik terughoudender om het 'fouten maken mag'- credo te blijven uitdragen. Jammer, want ook mijn fouten zijn nodig om verder te komen..

De oplossing hiervoor heb ik niet gevonden. Voorlopig ervaar ik dat ik mijn fouten mag maken, omdat mijn opdrachtgevers vertrouwen hebben in mijn vaardigheden om het resultaat te halen. Dat vertrouwen is zo groot, dat tussentijdse fouten daaraan niet af doen. Maar misschien even belangrijk is het geloof van mijn opdrachtgevers in het resultaat en de gedrevenheid om daar te komen. Dat maakt dat zij bereid zijn om, als er onderweg iets fout gaat, toch voor de gekozen route te gaan staan en daarover verantwoording af te leggen. Dat is een goed gevoel.

Fouten maken vraagt de competentie om pijn om te buigen naar een les voor de toekomst. Maar het vraagt ook om vertrouwen: het vertrouwen tussen medewerker en baas dat je fouten vroegtijdig onderkent en problemen wel weer oplost nadat iets is misgegaan.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.